Laheranna arendusprojekti arutelu jätkub järgmisel nädalal


BNS 18.05.2011

Jõelähtme vallavolikogu jätkab järgmise nädala neljapäeval arutelu arenduslepingu muudatuste üle Jõelähtme Arendusgrupp OÜ-ga, mis puudutab ettevõtte arendatavat Laheranna kinnisvaraprojekti.

Selle nädala kolmapäeval sai volikogu ülevaate Laheranna lepingute ajaloost ja põhjustest, miks on vaja lepinguid muuta ja milline on hetkel kokkulepitud muutmise sõnastus, rääkis Jõelähtme vallavanem Andres Umboja BNS-ile.

Tema sõnul ei langetanud volikogu üheski osas veel otsuseid. "Volinikud said oma arvamusi avaldada ja leiti, et teema väärib pikemat arutelu ja seda jätkatakse järgmisel volikogu istungil, mis toimub 26. mail."

Sama seisukohta jagas ka vallavalitsus. "Kuni järgmise volikogu istungini jätkab vallavalitsus arendajaga läbirääkimisi, leidmaks veelgi võimalusi 2001. aastal sõlmitud müügilepinguid vallale soodsamaks muuta," selgitas Umboja.

Jõelähtme valla teatel loobub vastavalt müügilepingu muutmise projektile arendaja arendusprojekti kuludega müügihinna tasaarvestuse õigusest ning rajab tasumata müügihinna eest vallale planeeringualast väljuva kergliiklustee 2015. aasta septembri lõpuks. Samuti katab arendaja kõik kulud, mis on seotud uue reoveekanalisatsiooni arendamisega Neeme küla ja Laheranna arenduse vahele, mis muuhulgas hõlmab Neeme reoveepuhasti laiendamist. Lisaks katab arendaja projekti järgi ligi 32.000 euro ulatuses Neeme külas uue lasteaed-algkooli rajamiseks vajaliku detailplaneerimise ja projekteerimise kulu.

Vald võtab lisaks vajalike detailplaneeringute kehtestamisele endale kohustuse rajada kergliiklustee Neeme küla ja Laheranna arenduse vahelisele lõigule maksumusega ligi 190.000 eurot ning kergliiklustee osas tagada maakasutuse lepingute sõlmimine ja kergliiklustee projekteerimine.

Jõelähtme vald sõlmis 1999. aastal avaliku konkursi tulemusena Jõelähtme Arendusgrupiga lepingu, mille tulemusena omandas arendaja 2001. aastal õigused Laheranna 1–8 kinnistutele. Hoolimata valla poolt toona võetud kohustusest kiirelt kehtestada detailplaneeringud, on erinevate vaidluste ning menetlustoimingute tõttu protsess seni veninud.

Vastavalt nüüdseks vastuvõtmist ja kehtestamist ootavatele planeeringutele on Laheranda planeeritud kruntide miinimumsuurus kasvanud võrreldes algselt kavandatud 2000 ruutmeetriga 7000 ruutmeetrini, planeeringute osas on olemas keskkonnaministri nõusolek ehituskeeluvööndi vähendamiseks metsamaal 200 meetrilt 100 meetrini.

Laheranna 2, 3, 4 detailplaneering on heaks kiidetud Neeme küla poolt ja läbinud avaliku arutelu ilma protestideta. Laheranna 1,5–8 planeering on samuti valla poolt algatatud.