Tallinn võttis vastu Veerenni asumisse tuleva sotsiaalmaja planeeringu


BNS 18.05.2011

Tallinna linnavalitsus võttis oma kolmapäevasel istungil vastu Veerenni asumisse sotsiaalmajutusüksust rajada võimaldava detailplaneeringu.

Veerenni tänav 49/1, Veerenni tänav 49/2 ja Varre tänava 7 kinnistute ja lähiala osaline detailplaneering annab võimaluse ehitada 0,22 hektari suurusele maa-alale kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ühiselamutüüpi sotsiaalmajutushoone, teatas Tallinna linnavalitsus.

Planeeritud maa-ala asub kesklinnas Veerenni asumis Varre tänava ääres. Planeeritud maa-ala kontaktvööndisse jääb osa Veerenni miljööalast. Selle piirkonna kvartalites, mida ilmestavad rohke kõrghaljastusega sisehoovid, paiknevad valdavalt kahe- kuni kolmekorruselised miljööväärtuslikud elamud.

Planeeringuala läheduses asub Tallinna Vangla, mis on kavas lähiaastatel üle viia uude asukohta ning algatatud detailplaneeringu kohaselt on plaanis praegusele vanglaalale rajada kuni kolmekorruselised korterelamud, lasteaed ja kolme- kuni neljakorruselised ärihooned.

Detailplaneeringu koostamine algatas Tallinna linnavalitsus 2008. aasta lõpus, eesmärgiga liita Veerenni tänaval asuvad krundid ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus viie kuni kolme maapealse korrusega bürooruumidega korterelamu ehitamiseks ning anda Varre tänava krundile ehitusõigus kuni kolme maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks.

Planeeringualal asuvate kinnistute endise omaniku pankrotistumise tõttu jätkub detailplaneeringu koostamine Tallinna linnavaraameti finantseerimisel üksnes Tallinna linnale kuuluva Varre tänav 7 kinnistu ja sellega külgneva ala osas.

Veerenni tänava kinnistute omanikul on soovi korral edaspidi võimalik jätkata detailplaneeringu koostamist ka sealsete kinnistute osas.

Ühtlasi võttis linnavalitsus kolmapäeval vastu Mustamäe linnaosas asuva kinnistu planeeringu, mis võimaldab Kadaka tee 70 krundile ehitada kuni kaheksakorruselise büroohoone.

Kadaka tee kinnistu pindala on 5547 ruutmeetrit, selle sihtotstarve on ärimaa. Krundil paiknevad kaarhall, kahekorruseline büroo- ja ärihoone ning paekivist laohoone ja abihoone.

Olemasolev hoonestus lammutatakse planeeringulahenduse kohaselt. Krundile peaks kerkima kahe- kuni kaheksakorruseline äri- ja büroomaja maa-aluse korrusega. Planeeritavasse kahekorruselisse hoonemahtu on ette nähtud äri- ja teeninduspinnad ning kaheksakorruselisse hoonemahtu bürooruumid.