Tallinn plaanib renoveerida kaks kooli ja kaks lasteaeda


BNS 18.05.2011

Tallinna linnavalitsus esitas kolmapäeval volikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt on linnal kavas renoveerida Kuristiku ja Läänemere gümnaasium ning Vikerkaare ja Kolde lasteaed.

Linn seab tasulise hoonestusõiguse Lasnamäel asuvatele Kuristiku ja Läänemere gümnaasiumi kinnistutele tähtajaga 20 aastat alates hoonestusõiguse lepingu sõlmimisest. Õismäel asuvale Vikerkaare lasteaia ja Põhja-Tallinnas asuvale Kolde lasteaia kinnistutele seab linn tasulise hoonestusõiguse tähtajaga 15 aastat alates hoonestusõiguse lepingu sõlmimisest.

Tallinna linnavalitsuse teatel on hoonestaja kohustatud kinnistutel asuvad hooned ja rajatised renoveerima koolide puhul 15. augustiks 2012 ja lasteaedade puhul 15. detsembriks 2012. aastal.

Tallinn on ka varasemalt remontinud koole skeemiga, kus kooli hoonestusõigus antakse konkursiga ettevõttele, kes kohustub kooli remontima ja maksma hoonestusõiguse tasu ning linn maksab ettevõttele selle eest renti.

Projekti struktuuri näol on seega tegemist avaliku ja erasektori koostööprojektiga ehk PPP-projektiga. Tallinna haridusameti juhi Andres Pajula sõnul on linn koolide PPP-projektidega lõpusirgel ning seetõttu on ka juba praegusesse kavasse lülitatud kaks lasteaeda.

Pajula märkis kolmapäevasel linnavalitsuse pressikonverentsil, et renoveerimise tulemusena peaks Õismäe lasteaeda tulema juurde 120 täiendavat kohta ning Läänemere kool kolib kokku ühte majja. Praegu tegutsevad kooli algklassid Kihnu tänaval asuvas lasteaias, mille saaks pärast renoveerimist taas lasteaiana kasutusele võtta.

Kui palju kahe kooli ja lasteaia renoveerimine maksma võiks minna Pajula öelda ei osanud. "Hind kujuneb konkursi käigus ja sõltub ka ehitusturu hindadest," vastas Pajula BNS-i küsimusele.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul vajavad veel paljud pealinna haridusasutused põhjalikku rekonstrueerimist ning seetõttu on linnavalitsus otsustanud kaasata taas erasektori kahe kooli ja kahe lasteaia renoveerimisel ning edasisel haldamisel.

"Erasektori kaasamise eesmärgiks on jaotada paremini ehitustööde ja haldamisega seotud riske," märkis Kõlvart. "Projekti eesmärgiks on leida erapartner, kelle hooleks jääb eelnimetatud koolide ja lasteaedade rekonstrueerimine, ehitustööde finantseerimine ning pika-ajaline haldamine ja hooldamine," lisas ta.

Kogu lepinguperioodi vältel peavad koolid ja lasteaiad olema sihtotstarbeliseks kasutamiseks sobivas seisundis. Linn ei sea eraldi piiranguid või nõudmisi finantseerimise struktuurile ja tingimustele. Partneril on õigus kaasata projekti finantseerijad talle sobivatel tingimustel.

Linn hakkab erapartnerile maksma lepingus fikseeritud üüri. Üürisumma kujunemine on reguleeritud üürilepingus. Kõrvalkulude eest tasub linn.