Abilinnapea: linnahalli rekonstrueerimise läbirääkimised on lõpusirgel


BNS 17.05.2011

Läbirääkimised linnahalli ümbritsevale alale hoonestusõiguse seadmise ning linnahalli rekonstrueerimise tingimuste üle on lõpusirgel, kinnitas Tallinna abilinnapea Taavi Aas.

Aasa kinnitusel on Tallinna linnavalitsus vastavalt linna ja Tallinn Entertainment LLC-ga sõlmitud lepingule pidanud läbirääkimisi linnahallile ja seda ümbritsevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise, linnahalli rekonstrueerimise ja ühisettevõtte asutamise tingimuste üle.

"Praeguseks hetkeks on läbirääkimised lõpusirgel. Läbirääkimiste tulemusena vormistatakse linnavolikogu õigusakti eelnõu, mis esitatakse heakskiitmiseks Tallinna linnavolikogule," teatas Aas vastuseks linnavolikogu liikme Madis Kübara arupärimisele.

Arvestades linnahalli objekti kultuurimälestisealast spetsiifikat ja rekonstrueerimistööde eeldatavat mahtu on Aasa sõnul tõenäoline, et linnahalli rekonstrueerimisega on võimalik alustada hiljemalt aasta jooksul pärast hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmist ning rekonstrueerimistööd on võimalik lõpetada hiljemalt kahe aasta jooksul pärast ehitusloa väljastamist.

Tänavu eraldas Tallinn lisaeelarvega 440.000 eurot linnahalli jooksvate kulutuste katmiseks. See raha kulub Aasa sõnul kütte-, elektri-, valve-, telefoni-, ja hoolduskulude katteks, samuti makstakse sellest mõnede töötajate palk. Pärast hoonestusõiguse seadmist lähevad hoone ülalpidamise ja rekonstrueerimise kohustused üle loodavale ühisettevõttele.

Varem on Aas kinnitanud, et asutamisdokumentide koostamine koos Tallinn Entertainment LLC-ga võtab plaanitust kauem aega ning ilmselt jõuab ettevõtte asutamine lõpule pärast suvepuhkusi augustis. Algselt plaanis linn ühisettevõtte asutamiseni jõuda tänavu jaanuaris.

Tallinna linna ja USA firma Tallinn Entertainment LLC ühisfirmas peaks mõlemale poolele jääma 50-protsendiline osalus.

Linnavalitsus on varem märkinud, et tegemist on hinnanguliselt üle miljardi krooni suuruse välisinvesteeringuga.

Tallinna linnahallis hakatakse Aasa sõnul selle valmimisel pakkuma linnaelanikele, turistidele ja kõigil teistele eelkõige kultuuri-, messi- ja konverentsiteenuseid.