Järva-Jaani veerajatiste rekonstrueerimise hanke võitis Merko Ehitus


BNS 12.05.2011

Järva–Jaani Teenus OÜ sõlmis esmaspäeval Järva–Jaani alevi vee– ja kanalisatsioonitorustiku, reoveepumplate ning puurkaev–pumpla rekonstrueerimise ja laiendamise hankelepingu Merko Ehitusega.

Lepingu maksumus on 1,97 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Tööd lõpetatakse hiljemalt 2011. aasta detsembris, teatas ettevõte.

Projekti käigus rekonstrueeritakse Järva-Jaani alevi reoveepuhasti. Alevi vee- ja kanalisatsioonivõrgu osas viiakse läbi amortiseerunud torustike rekonstrueerimistööd ning uute torustike rajamine projektipiirkonna neisse elamupiirkondadesse, kus hetkel ühisveevärk ja kanalisatsioon puudub.

Ettevõte hinnangul tagatakse projekti elluviimise järgselt 99 protsendi ulatuses Järva-Jaani reoveekogumisala elanikele liitumisvõimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenust pakub OÜ Vetepere ja projektijuhtimist teostab OÜ Europolis.

Projekti rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Järva- Jaani Teenus.