KIK toetab Rakvere ja Paide kombijaamade ehitamist


BNS 11.05.2011

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kiitis heaks 19 taastuvenergeetika projekti, mille tulemusena renoveeritakse mitmes Eesti piikonnas enam kui 10 miljoni euro eest soojatrasse ja katlamaju ning ehitatakse kaks kombijaama Rakverre ning üks Paidesse.

KIK-ilt saavad toetust Paidesse kombijaama arendav Pogi OÜ ning Rakveres ES Bioenergia OÜ ja NSV Fram Ehitus OÜ.

Investeeringuteks vajalikud vahendid tulevad Eesti ja Austria vahel sõlmitud saastekvoodi müügitehingu tulust, teatas KIK.

"Projektide täpne toetussumma ei kuulu vastavalt Austriaga sõlmitud lepingule avalikustamisele, kuid üldjoontes võib öelda, et me räägime enam kui 10 miljoni euro suurusest investeeringust," sõnas KIK-i struktuuritoetuste üksuse juhtivkoordinaator Siim Umbleja.

"Kõige enam toetust leidnud projekte on esitatud Virumaalt, mis annab selle piirkonna soojamajanduse arengule positiivse tõuke," lisas ta.

Projektide tulemusena rekonstrueeritakse üle Eesti ligi 45 kilomeetrit soojatorustikku. Lisaks viiakse kolm katlamaja üle taastuvale kütusele ning rajatakse kolm taastuvat kütust kasutavat elektri ja soojuse koostootmisjaama.

Seeläbi loodetakse kokku hoida ligi 60.000 tonni süsihappegaasi aastas.

KIK-i ülesandeks on suunata keskkonnakasutusest laekuv raha keskkonnaprojektide arendamisse ning täita Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendada rohelist investeerimisskeemi. Ühtlasi on KIK-ist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.

KIK-ilt toetust saavad 19 taastuvenergeetika projekti:

1) Avoterm OÜ – Vana-Võidu katlamaja ja kaugküttevõrkude rekonstrueerimine

2) ES Bioenergia OÜ – Rakvere Koostootmisjaam

3) Jõhvi Vallavalitsus – Jõhvi linna eramurajoonide soojatrasside renoveerimine

4) Kiviõli Soojus AS – Kiviõli linna soojustrassi lõikude rekonstrueerimine

5) Kohtla-Järve Soojus AS – Soojustrassitorustike rekonstrueerimine

6) Kukruse Maja OÜ – Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosa kaugküttetrasside rekonstrueerimine

7) Lihula Soojus OÜ – Lihula linna kaugküttevõrgu uuendamine ja täiendavate ühenduste rajamine

8) Linnamäe Kodu OÜ – Oru valla Linnamäe küla soojustrasside rekonstrueerimine

9) NSV Fram Ehitus OÜ – Koostootmisjaama rajamine Rakvere Päikese tn katlamaja juurde

10) Pogi OÜ – OÜ Pogi CHP (combined heat and power) jaama ehitus

11) Puurmani Soojus OÜ – Puurmani kaugküttetrasside rekonstrueerimine ja katlamaja ümberehitamine

12) Rakvere Soojus AS – AS Rakvere Soojus Murru tn katlamaja liitmine ja Haigla trasside korrastus

13) Revekor AS – Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine

14) Sanva OÜ – Keeni küla kaugküttevõrgu rekonstrueerimine

15) Sillamäe SEJ AS – Sillamäe linna Sõtke ja Ranna tänavatel soojustorustiku renoveerimine

16) Sompa Maja OÜ – Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa kaugküttetrasside rekonstrueerimine

17) Suure-Jaani Haldus AS – Sürgavere küla kaugküttetorustiku rekonstrueerimine

18) Tabivere Soojus OÜ – Tabivere kaugküttetrasside rekonstrueerimine ja katlamaja ümberehitamine

19) Tapa Vesi AS – Tapa linna kaugküttetorustiku rekonstrueerimine