Tallinn tellib Lasnamäe trammiprojekti tarbeks uuringuid


BNS 11.05.2011

Tallinna linnavalitsus otsustas kolmapäeval eraldada Tallinna transpordiametile linnavalitsuse reservfondist 46.800 eurot koos käibemaksuga Lasnamäe trammiprojekti ettevalmistamise kulude katteks, selle raha eest on kavas tellida uuringud projekti õiguslike ja finantslahenduste väljatöötamiseks.

Tallinn tellib selle raha eest AS-ilt Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär Lawin õigusabiteenust, mille eesmärgiks on anda linnale ülevaade trammiprojekti elluviimise juriidilistest alustest, projekti elluviimise eeltingimustest ja vajalikest muudatustest õigusaktides. Teenus hõlmab projekti teostamise erinevate alternatiivide võrdlust juriidilisest, finantsmajanduslikust ja raamatupidamislikust vaatenurgast.

Lisaks tellib linn teenuse, et saada ülevaade trammiprojektiga kaasnevast finantskoormusest projekti kestel. Ülevaade peab käsitlema ka projekti raamatupidamislikku kajastamist ja finantseerimisvõimalusi, selgus linnavalitsuse korraldusest.

Tallinna abilinnapea Taavi Aas ütles kolmapäeval linnavalitsuse pressikonverentsil ajakirjanikele, et linna teine partner uuringute tegemisel on AS PricewaterhouseCoopers.

Linn otsustab nõustamiste tulemuste põhjal trammiprojekti elluviimise variandi ja projekti elluviimiseks vajaliku partneri leidmise hanke alustamise. Uuringute tulemusel saadud alusinformatsioon antakse linnavalitsusele üle 6. juunil.

BNS-i küsimusele, millal võiks linn trammiprojekti hanke välja kuulutada, vastas Aas, et loodetavasti on septembriks välja töötatud hanke põhitingimused.

Linnavalitsuse korralduses oleva info põhjal on praeguseks lõpule viidud Tallinna trammiprojekti teostatavus- ja tasuvusuuringud ning valminud on lähteülesanne trammiprojekti eelprojekti läbiviimiseks. Projekti elluviimisega kaasnevate kulude katmine üksnes Tallinna eelarvest on raskendatud, seetõttu tuleb otsida koostööd erasektoriga õiguslike- ja finantslahenduste väljatöötamiseks, seisab korralduses.

Varasema info kohaselt ehitatakse uus Lasnamäe trammiliin valmis aastatel 2012–2015.