Algab Võru-Räpina maantee 14,5-kilomeetrise teelõigu remont


Pressiteade 09.05.2011

Sellel nädalal algab Võru–Räpina maantee 14,5-kilomeetrilise teelõigu taastusremont, mille käigus uuendatakse 6,6 miljoni euro eest asfaltkatet, ehitatakse ringristmik ja kilomeetrine jalgtee ning muudetakse kurve laugemaks.

„Võru linna ja Põlva maakonna piiri vahelisel teelõigul on juhtunud mitu rasket liiklusõnnetust. Selleks, et liiklusohutust suurendada, ehitatakse ringristmik Võru–Räpina ja Tallinn–Tartu maantee ristumiskohta ning rajatakse valgustatud jalgtee Võru linna piirist uue ringristmikuni. Samuti nihutatakse mitmes kohas teetrassi, et kurvid muutuksid senisest laugemaks,“ rääkis Maanteeameti lõuna regiooni asedirektor Janar Taal. „Remondi tulemusel paraneb oluliselt ka sõidumugavus, sest senine ebatasane asfaltkate asendatakse uuega,“ lisas ta.

Remont võetakse ette kahes osas: sellel aastal tehakse korda 5-kilomeetrine teelõik Võru linna piirist Kääpa–Obinitsa–Võmmorski maanteeni ning järgmisel aastal 9,5-kilomeetrine teelõik sealt edasi Põlva maakonna piirini. Pikema teelõigu remondiga kaasnevad mahukad mullatööd: eriti põhjaliku uuenduskuuri läbib kilomeetrine teelõik enne Põlva maakonna piiri, kus kolm kurvi ehitatakse senisest märksa laugemaks. Lisaks nimetatud töödele tehakse järgmisel aastal teeremondi käigus korda kaks silda – Kääpa ja Pindi sillad Võhandu jõel. Tööd vältavad 2012. aasta oktoobri keskpaigani.

Sellel suvel remonditavat teelõiku liikluseks ei suleta, küll aga võib liikluskatkestusi ette tulla sügisel ja järgmisel aastal. Piirangutest teavitab liiklejaid Maanteeinfokeskus.

Teeremont läheb maksma 6,61 miljonit eurot. Sellest 20 tuhat eurot on Võru valla panus, kes rahastab jalgtee valgustuse rajamist. Remondi tellis Maanteeameti lõuna regioon, töövõtja on AS Põlva Teed ning omanikujärelevalvet teevad AS Telora-E ja AS Taalri Varahaldus.