Kahe sadama jääkreostusest puhastamise hanke võitis KMG Inseneriehitus


BNS 09.05.2011

Keskkonnateabe keskuse poolt väljakuulutatud Tallinnas asuvate Miinisadama ja Süsta tänava sadama jääkreostusest puhastamise riigihanke võitis KMG Inseneriehituse AS-i poolt juhitud ühispakkumine.

Töid hakkavad läbi viima KMG Inseneriehituse AS, Epler-Lorenz AS, Kesto OÜ ja Biomaa OY ning järelevalvet teostab Vealeidja OÜ. Lepingu maksumus on 1,2 miljonit eurot.

Sadamate puhastamise projektide üldiseks eesmärgiks on põhjavett ohustava jääkreostuskolde lokaliseerimine, keskkonnareostuse tõkestamine ja jääkreostuse likvideerimine. Reostunud pinnas tuleb teisaldada, töödelda ja ladestada selleks ettenähtud prügilas. Puhastatud alad tuleb korrastada ja tööle rakendada seiresüsteem reostuse likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks.

Eeldatav pinnasetööde kogumaht on ligikaudu 21.000 kuupmeetrit. Sellele lisandub reostunud vee puhastamine, õlijääkide likvideerimine, lammutustööd ning kompostimisväljaku rajamine.