Tallinna volikogu kehtestas Sadama tänava hotelli planeeringu


BNS 06.05.2011

Tallinna linnavolikogu kehtestas oma neljapäevasel istungil Sadama tänav 4 ja Sadama tänav 6 // 8 kinnistute detailplaneeringu, mille kohaselt ehitatakse praeguse reisisadama kaubanduskeskuse asemele hotell.

Planeeritud 1,2 hektari suurune ala asub Admiraliteedi basseini kõrval Sadama ja Kai tänava vahelisel alal, kus praegu asuvad kuni neljakorruselised äri- ja büroohooned.

Detailplaneeringus on määratud ehitusõigus Sadama 4 kinnistule kuni kuue maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks ja Sadama tänav 6 // 8 kinnistul asuva kahe maapealse korrusega hoone osale kuni nelja korruse peale ehitamiseks.

Planeeritud hoonetesse on kavandatud bürooruumid ja hotell, hoonete esimesele korrusele tulevad ruumid teenindusettevõtetele.

Sadama 4 kinnistule detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Esco Kinnisvara OÜ. Sadama tänav 6 // 8 kinnistule detailplaneeringu koostamise algatamist taotles OÜ Bankend Group. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.

Ühtlasi kehtestas volikogu kesklinnas aadressil Narva maantee 13b asuva kinnistu detailplaneeringu, milles on määratud ehitusõigus kinnistule kuni seitsme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ja eluruumidega ärihoone ehitamiseks.