Eesti Energia käivitab elektrijaama ehituse sõltumata riigiabiloast


BNS 06.05.2011

Eesti valitsus otsustas neljapäeval kabinetinõupidamisel, et Eesti Energia käivitab uue põlevkivil töötava elektrijaama ehituse sõltumata Euroopa Komisjoni seisukohast jaama ehituseks plaanitava riigiabi osas.

Eesti Energia sõlmis eelmisel aastal Alstomi kontserniga lepingu uue elektrijaama ehituseks. Energiafirma peab juuni lõpuks andma ehitajale lõpliku kinnituse ehituse alustamise kohta. Projekti maksumus on ligikaudu 950 miljonit eurot.

Kui senise kava järgi plaanis Eesti Energia ehituse alustamise lõpliku kinnituse andmiseks ära oodata riigiabi loa, siis valitsuse äsjase otsuse järgi luba ootama ei jääda.

"Valitsus võttis seisukoha, et põlevkivijaamade ehitusega tuleb viivitamata edasi minna nii, nagu on tänased lepingud ettevõttel," ütles BNS-ile Parts. Samas kinnitas minister, et Eesti jätkab tööd ka riigiabiloa saamiseks.

Valitsus arutas ka Eesti Energia investeeringute ja süsinikdioksiidi uue kauplemisperioodi seoseid. Uus periood võib tuua leevendust eesmärgi osas, et ettevõte teeb investeeringud jaama turutingimustel, rääkis Parts. Tema sõnul on eemärk tagada mõistlik tootluse tase. Investeering uude elektrijaama ei tohi Partsi sõnul halvendada Eesti Energia pikaajalist finantsseisu.

"Selleks on tulevikus vajalikud teatud meetmed valitsuse poolt. Me ei soovi seda, et põlevkivijaamade investeering viibiks. Me leidsime ühised seisukohad ja edasine tegevuskava sai kenasti paika," lausus minister.

Eesti Energia rajab Alstomiga sõlmitud lepingu järgi Narva lähistel paikneva Eesti elektrijaama kõrvale kuni kahe 300-megavatise keevkihttehnoloogial energiaplokiga põlevkiviküttel töötava elektrijaama. Esimese energiaploki valmimistähtaeg on 2015, teise ploki rajamise otsustab Eesti Energia 2012. aastal.

Eesti seadusandlusesse on kirjutatud sätted, mille järgi saaks Eesti Energia uute plokkide rajamiseks 20 aasta jooksul toetust kokku kuni 1,5 miljardit eurot. Toetuse suurus sõltuks süsinikdioksiidi maailmaturuhinnast. Toetuse kava vajab Euroopa Komisjoni heakskiitu. Märtsis teatas komisjon, et teema vajab põhjalikumat uurimist.