Tallinna volikogu lükkas hipodroomi ala planeeringu arutamise edasi


BNS 05.05.2011

Tallinna linnavolikogu lükkas neljapäevasel istungil Reformierakonna fraktsiooni ettepanekul hipodroomi maa-ala detailplaneeringu arutamise edasi.

Volikogu menetlusse jõudis eelnõu möödunud nädala lõpus, mis jättis Reformierakonna fraktsiooni hinnangul liiga vähe aega planeeringuga tutvumiseks.

"Meie fraktsioon on seisukohal, et hipodroomi ala vajab kordategemist ning me ei ole sellele ettevõtmisele põhimõtteliselt vastu. Küll aga peame võimatuks kujundada seisukohta ilma planeeringuga põhjalikumalt tutvumata, soovime selleks rohkem aega," kommenteeris planeeringu menetlemist fraktsiooni esimees Õnne Pillak.

Reformierakonna fraktsioon kohtus enda teatel ka enne istungi algust projekti vedaja, ettevõtja Jaan Manitskiga, kelle idee on fraktsiooni hinnangul hea, kuid vajab oluliselt rohkemat selgitustööd. "Nüüd, kus eelnõu menetlemine on natuke edasi lükatud, on meil võimalus end teemaga täpsemalt kurssi viia," kommenteeris Pillak.

Volikogul oli neljapäeval kavas kehtestada Paldiski maantee 50 kinnistu ja lähiala detailplaneering, mis annaks võimaluse Tallinna hipodroomi asemele elamu- ja ärikvartali ehitamiseks.

Detailplaneering sisaldab ka Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringuga soovitakse muuta Tallinna üldplaneeringu järgi ühiskondlike ja puhkeehitiste ala korruselamute alaks. Merimetsa tee, Kolde puiestee, Sõle tänava ja Paldiski maantee vahelises kvartalis paikneva planeeritava maa-ala suurus on 18,9 hektarit.

Detailplaneering annab võimaluse ehitada alale lasteaed-perekeskuse, spordikeskuse, lastemängumaa "Lottemaa", ekstreemspordikeskuse ning elu-, äri- ja büroohooned. Alale planeeritud hooneist kõrgeim on kuni 13-korruseline äri- ja eluhoone, teised alale planeeritud hooned on nelja- kuni kaheksakorruselised.

Paldiski maantee 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamist taotles Alfa Property OÜ eesmärgiga leida hipodroomi väljakolimisel vabaks jäävale maa-alale uus kasutusfunktsioon.

Manitski juhitava Alfa Property osadest kuulub Krediidiinfo andmeil 45 protsenti OÜ Grenster kaudu Manitskile, samuti 45 protsenti Rootsi elanikule Mats Helmer Stefanus Gabrielssonile ning 10 protsenti Hollandi elanikule John Fitzgerald Bootsmanile.

Manitski ütles teisipäeval Eesti Päevalehele, et kinnistul võib elurajoon valmida kümne aasta pärast. Pärast planeeringu kehtestamist on Manitski sõnul vaja korraldada eeldatavasti viies järgus arhitektuurivõistlused, misjärel tuleb ka otsustada, kuidas arendust rahastada ja kes hooned ehitab.

Enne projekteerimist ja ehitamist tuleb Manitski hinnangul saada selgus, mis saab praegusest hipodroomist. Arendajad soovivad hipodroomi kolimist linnast välja Saku valda.