EAS rahastab 6,3 miljoni euroga kahe kompetentsikeskuse rajamist


BNS 05.05.2011

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) rahastab Kuressaare väikelaevaehituse ja Polli teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse rajamist kokku 6,3 miljoni euroga.

EAS eraldab Kuressaare kompetentsikeskuse rajamiseks 3,16 miljonit eurot ja Polli kompetentsikeskuse rajamiseks 3,14 miljonit eurot, teatas sihtasutus.

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse rajamise idee põhineb Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledži ja Eesti mereakadeemia koostööl loodud väikelaevaehituse inseneri õppekaval. Lisaks andis oma panuse ka koostöö Saaremaale kontsentreerunud väikelaevaehituse sektoriga. Uute tootemudelite arendamiseks ja testimiseks rajatakse keskusesse väikelaevamudelite katsebassein ning materjali-, elektroonika- ja tehnoloogialaborid.

EAS-i ettevõtluskeskkonna divisjoni direktor Monica Hankov lausus, et keskus rajatakse Saaremaale, kuna seal asuvates väikelaevaehituse ettevõtetes on hõivatud ligi 70 protsenti Eesti vastavas sektoris töötavatest inimestest. "Ligi 85 protsenti kogu Eesti väikelaevaehituse käibest toodetakse Saaremaal," lisas ta.

Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus rajatakse Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse baasil. Aiandusuuringute keskuses tegeletakse taimsel toorainel põhinevate bioaktiivsete tervise- ja loodustoodete arendamisega.

Hankov märkis, et keskuse eesmärgiks on tõsta Eesti tervise- ja loodustoodete sektori konkurentsivõimet, pakkudes ettevõtetele terviklikku arendustuge tipptasemel spetsialistide, efektiivse tehnoloogia ja rahvusvahelise koostöövõrgustiku kaudu.

Ta lisas, et eesmärgiks on ka laiendada taimsel toorainel põhinevate bioaktiivsete ainete kasutus- ja säilitusvõimalusi.

Kompetentsikeskuste arendamise meetme põhitegevuste esimesse taotlusvooru esitati seitse taotlust, millest rahuldati kaks. Taotlejatel, kelle taotlust esimeses taotlusvoorus heaks ei kiidetud, on õigus täiendatud taotlus teises taotlusvooru uuesti esitada.

Esimesse taotlusvooru esitatud seitsme taotluse kogusumma oli ligi 20 miljonit eurot, ütles EAS-i ettevõtluskeskkonna divisjoni arenduskonsultant Marge Sargma BNS-ile.

Regionaalministri valitsemisalas välja töötatud kompetentsikeskuste meetme projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.