Akadeemia tee ja Paldiski maantee ühenduse hange sai kuus pakkumist


BNS 04.05.2011

Akadeemia tee ja Paldiski maantee vahelisele vanale raudteetammile ajutise kergliiklustee ehitamiseks Tallinna kommunaalameti poolt käivitatud riigihankele laekus kuus pakkumist.

Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Peep Koppel ütles BNS-ile, et lepingu sõlmimine toimub eeldatavalt kolme nädala pärast.

Hanke raames tuleb teostada teedeehituslikke töid, tänavavalgustuse rekonstrueerimist, elektrikaabelliinide rekonstrueerimist ning haljastus- ja liikluskorralduslikke töid.

Tööde kavandatav alguskuupäev on 30. mai ja lõppkuupäev 30. august.

Pakkuja kolme viimase majandusaasta netokäive tee-ehitustööde osas pidi olema igal majandusaastal vähemalt miljon eurot.

Projekt saab toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist.