Järlepa küla kultuurikeskuse ehitab Tartu Ehitus


BNS 04.05.2011

Raplamaal asuva Juuru valla Järlepa küla haridus- ja kultuurikeskuse ehitushanke võitis AS Tartu Ehitus.

Hankelepingu objektiks on ehituslepingu sõlmimine Järlepa haridus- ja kultuurikeskuse ehitustöödeks.

Lepingu lõplik kogumaksumus on 952.028 eurot, hanget rahastatakse Euroopa Liidu struktuuritoetustest.

Hanke kavandatav alguskuupäev on 1. mai ja lõppkuupäev 1. november.