Tallinn võtab vastu Magdaleena haigla laienduse planeeringu


BNS 03.05.2011

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil võtta vastu Magdaleena haigla laiendamist võimaldava detailplaneeringu.

Pärnu maantee 104 kinnistu detailplaneering annab võimaluse laiendada haiglakompleksi, ehitades olemasolevale hoonele juurde üheksa maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korpuse, kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega juurdeehituse ning kahe maa-aluse korrusega parkla, teatas Tallinna pressiteenistus.

Ida-Tallinna keskhaiglale kuuluval Pärnu maantee 104 kinnistul asuvad Magdaleena haigla ja polikliinik. Haigla Magdaleena üksuse hoonekompleks on rajatud 1970. aastatel ja koosneb kahekorruselisest A-korpusest, üheksakorruselisest B- korpusest, kolmekorruselisest C-korpusest ja kahekorruselisest D-korpusest.

Planeeringulahendus näeb ette parkimisvõimaluste parandamiseks maapealse parkla alla kahe maa-aluse korrusega parkla rajamise. Olemasoleva haiglahoone laiendamise kava lähtub haigla vajadustest, eesmärgiga kasutada läbi keskhaigla hooldusravi, statsionaarse ja ambulatoorse taastusravi osakondade ning osa eriarstide ambulatoorse vastuvõtu kabinettide koondamise tõhusamalt raviaparatuuri ja vähendada halduskulusid. Ühtlasi loob see eeldused Järve hooldusravikliinikus paiknevate osakondade kasutamisest loobumiseks.

Planeeringu koostamise algatamist taotles AS Ida-Tallinna Keskhaigla. Linnavalitsus algatas detailplaneeringu koostamise 2009. aasta 25. juunil, planeeringu eskiislahendusega sai tutvuda sama aasta 9.–10. septembrini ja 11. septembril toimus avalik arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks. Planeeringu koostas K-Projekt AS.

Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist korraldavad Tallinna linnaplaneerimise amet ja Kesklinna valitsus selle avaliku väljapaneku.