Jaan Manitski: hipodroomi elurajoon võib valmida kümne aastaga


Pressiteade 03.05.2011

Tallinna hipodroomi kinnistu arendamist kavandava Alfa Property OÜ juhi Jaan Manitski sõnul võiks kinnistul elurajoon valmida kümne aasta pärast.

Pärast planeeringu võimalikku kehtestamist Tallinna linnavolikogus selle nädala kolmapäeval on vaja Manitski sõnul korraldada eeldatavasti viies järgus arhitektuurivõistlused, kirjutas Eesti Päevaleht teisipäeval. Siis tuleb ka otsustada, kuidas arendust rahastada ja kes hooned ehitab, ütles Manitski ajalehele.

Enne projekteerimist ja ehitamist tuleb Manitski hinnangul saada selgus, mis saab praegusest hipodroomist. Arendajad soovivad hipodroomi kolimist linnast välja Saku valda.

Möödunud aasta märtsis vallas algatatud detailplaneering näeb ette rajada Lokuti ja Kajamaa külla hobuspordikeskus. Seal hakkaksid paiknema ratsamaneež, 200-kohaline traavlite tall, tribüün ja ratsahobuste tall. Saku abivallavanem Arvo Pärniste ütles ajalehele, et detailplaneeringu menetlemine toimub plaanipäraselt ja vallal olulisi vastuväiteid ega erimeelsusi arendajatega ei ole. Pärniste sõnul ei ole lõplikku eskiislahendust veel esitatud.

Manitski sõnul võimaldaks Tallinna hipodroomi ala detailplaneeringu kehtestamine arendajatel Saku hobuspordikeskuse plaaniga aktiivsemalt tegeleda. Manitski hinnangul võib optimistliku ennustuse järgi hipodroomi linnast välja kolimine võtta aega kaks aastat. "Üks aasta planeeringu ja projekteerimise jaoks, teine ehitamiseks," ütles Manitski. Enne, kui 150 hobusele pole uut kohta, ei saa ka linnas suuri samme astuda, lisas ta.

Planeeritava elurajooni vastu on kodanikuühendused, kelle hinnangul tuleb hipodroomi detailplaneering praegusel kujul tuleb lõpetada ja alustada tuleks uute lähteseisukohtadega uut protsessi. Ühenduste hinnangul tuleks seejuures lähtuda kehtivast üldplaneeringust.

Telliskivi seltsi esindaja Katrin Stöör ütles ajalehele, et pärast planeeringu kehtestamist oleks võimalik pöörduda kohtusse.

Tallinna hipodroomi ehk Paldiski maantee 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamist taotles Alfa Property OÜ eesmärgiga leida hipodroomi väljakolimisel vabaks jäävale maa-alale uus kasutusfunktsioon. Linnavalitsus algatas detailplaneeringu ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 2009. aasta augustis ning võttis K-Projekt AS-i koostatud planeeringu vastu eelmise aasta juunis. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 2010. aasta suvel ja sügisel, mullu 25. novembril toimus planeeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Planeeringuvaidlusele lahenduse leidmiseks kutsus Harju maavanem tänavu 17. jaanuaril kokku planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute, planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ja Harju maavalitsuse ühisnõupidamise ning andis 21. märtsil heakskiidu planeeringu edasiseks menetlemiseks.

Ettevõtja Jaan Manitski juhitava Alfa Property osadest kuulub Krediidiinfo andmeil 45 protsenti OÜ Grenster kaudu Manitskile, samuti 45 protsenti Rootsi elanikule Mats Helmer Stefanus Gabrielssonile ning 10 protsenti Hollandi elanikule John Fitzgerald Bootsmanile.