Nelja Energia vähendas avamere tuulepargi suurust


BNS 02.05.2011

Keskkonnaministeeriumi teatel on valminud OÜ Nelja Energia poolt Hiiumaa lähistele plaanitava avameretuulepargi keskkonnamõjude hindamise (KMH) aruanne, millest nähtub, et ettevõte on vähendanud projekti mahtu.

Algselt nägi Nelja Energia arendatav hiigelprojekt ette kuni 1000-megavatise võimsusega tuulepargi rajamise selliselt, et tuulikud paikneksid viies eri piirkonnas. Taani firmalt tellitud uue asendiskeemi järgi oleks tuulikuid kokku 212 ja tuulepargi koguvõimsus oleks kuni 730 megavatti. Tuulikud paikneksid kolmes grupis – Apollo, Vinkovi ja Neupokojevi madalal ja nende lähistel.

Tuulikute rajamise kavast kahele madalale on arendaja piirivalve soovitusel Eesti julgeoleku tagamise kaalutlusel loobunud.

Tuulepargi arendamise alternatiivide võrdlemisel osales kuueliikmeline ekspertgrupp. Parimaks hindasid eksperdid alternatiivi, kus tuulepark jääb rajamata.

Samas seisab KMH aruandes, et meretuulepargi puhul on tegemist väga olulise sotsiaal-majandusliku ja ka riigi energiajulgeoleku tagamise objektiga ning otsuse tegemisel tuleb arvestada ka selle poliitilist tagapõhja.

Kokkuvõttes peab ekspertgrupp keskkonnakaitseliselt võimalikuks kolme madalat hõlmava meretuulepargi rajamist, vastavalt vähendatud mahu ja rannikust võimalikult kaugele paigutatud tuulikute alternatiivile. Seejuures tuleks jälgida soovitatud leevendusmeetmetest kinnipidamist ja soovitusi ehitusaegseks ja -järgseks seireks, seisab KMH aruandes.

Nelja Energia plaanitava avamere tuulepargi KMH aruande avalik arutelu toimub 26. mail Kärdlas. KMH koostas TÜ Eesti Mereinstituut.