Elveso käivitas hanke Vaida aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimiseks


BNS 28.04.2011

Rae valla vee-ettevõte AS Elveso kuulutas kolmapäeval välja avatud hankemenetluse Vaida aleviku reoveepuhasti rekonstrueerija leidmiseks.

Tööde raames rajatakse uus reoveepuhastuskompleks koos purgimissõlme, mudakäitluse ja seotud süsteemidega. Samuti ühendatakse reoveepuhasti olemasolevate kommunikatsioonidega.

Pakkuja kolme viimase majandusaasta keskmine netokäive peab olema vähemalt kolm miljonit eurot.

Kvalifitseerumiseks peab pakkuja olema viimase viie aasta jooksul teostanud hankelepinguga sarnaseid töid. Sarnaseks tööks loetakse insener-tehniliste ja keskkonnarajatiste ehitamist või rekonstrueerimist.

Pakkuja peab olema teostanud vähemalt kolm sarnaste ehitustööde hankelepingut.

Taotluste esitamise tähtaeg on 5. mail.

Projekti rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.