Saarte Liinid otsivad Munalaiu sadama rekonstrueerijat


BNS 27.04.2011

Riigile kuuluv AS Saarte Liinid kuulutas teisipäeval välja Munalaiu sadama rekonstrueerimise esimese ehitusjärgu riigihanke.

Ehitustöid tuleb teha Estkonsult OÜ koostatud põhiprojekti alusel. Munalaiu sadamasse ehitatavate kaide kogupikkus on ligikaudu 170 jooksvat meetrit, konstruktsioonielemendid on terasest sulundsein koos ankurdusega ning monoliitne raudbetoon. Monoliitbetooni tööde maht on ligikaudu 330 kuupmeetrit.

Kai asfaltbetoonist katendi pindala on ligikaudu 1300 ruutmeetrit. Rekonstrueeritava kaitsemuuli pikkus on ligikaudu 100 meetrit, tuuletõkkeseina betoonitööde maht on ligikaudu 230 kuupmeetrit.

Rajatava murukattega hõljuki randumisplatsi aluse maa-ala pindala on ligikaudu 1700 ruutmeetrit ning kaideesine erosioonikaitse rajatakse ligikaudu 1400 ruutmeetri suurusel veealal. Munalaiu ja Manilaiu sadamate akvatooriumite ning nendevahelise laevatee süvendustööde maht on ligikaudu 86.000 kuupmeetrit, suurim garanteeritud sügavus on 4,5 meetrit.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta ehitustööde netokäive peab olema keskmiselt 60 miljonit krooni aastas. Pakkuja peab viimase viie aasta jooksul olema peatöövõtjana teostanud vähemalt kaks sadama-, avamereterminalide või kaide ehitustööd maksumusega kumbki vähemalt 10 miljonit krooni.

Samuti peab pakkujal või juhtival partneril hankelepingu täitmise tagamiseks olema rahalisi vahendeid vähemalt 50 protsendi ulatuses pakkumuse maksumusest või võimalus vahendeid saada.

Pakkumisi saab esitada 7. juunini.