Rand ja Tuulberg võitis kaks jääkreostuse likvideerimise hanget


BNS 26.04.2011

Keskkonnateabe keskuse riigihanke Tapa vagunidepoo ja kahe asfaltbetoontehase jääkreostuse likvideerimiseks võitis AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg.

Samuti võitis Rand ja Tuulberg hanke jääkreostuse likvideerimiseks Tallinn-Väike veduridepoo ja Tapa veduridepoo territooriumil.

Tapa vagunidepoo ja kahe asfaltbetoontehase jääkreostuse likvideerimiseks sõlmitud lepingu kogumaksumus on ligikaudu 1,2 miljonit eurot. Hanke võitjal tuleb likvideerida jääkreostus Tapa vagunidepoo, Ahtme 86 ja Narva asfaltbetoontehase territooriumil.

Võitjal tuleb reostunud pinnas teisaldada ja töödelda või ladestada. Reostunud aladel paiknevad likvideerimisele kuuluvad ehitised tuleb lammutada ja tekkinud jäätmed käidelda. Reostunud pinnasega alal tuleb vajadusel likvideerida ka kõrghaljastus. Puhastatud alad tuleb heakorrastada ja taastada nende seisund. Samuti tuleb tööle rakendada seiresüsteem reostuse likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks.

Eeldatav pinnasetööde kogumaht on ligikaudu 21.600 kuupmeetrit, millele lisandub rajatiste likvideerimine mahus ligikaudu 1700 kuupmeetrit.

Projekti üldiseks eesmärgiks on põhjavett ohustava jääkreostuskolde lokaliseerimine, keskkonnareostuse tõkestamine ja jääkreostuse likvideerimine.

Tallinn-Väike veduridepoo ja Tapa veduridepoo territooriumil jääkreostuse likvideerimine läheb maksma ligikaudu 888.000 eurot.

Ka antud projekti üldiseks eesmärgiks on põhjavett ohustava jääkreostuskolde lokaliseerimine, keskkonnareostuse tõkestamine ja jääkreostuse likvideerimine.

Reostunud pinnas tuleb töödelda kohapeal ja vajadusel teisaldada järgnevaks töötlemiseks või ladestamiseks vastavas prügilas. Tööde hulka kuuluvad veel rajatiste lammutustööd, heakorrastustööd ja seiresüsteemi rajamine.