Jaotusvõrk investeeris esimeses kvartalis üle 11 miljoni euro


BNS 26.04.2011

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ investeeris selle aasta esimeses kvartalis elektrivõrgu uuendamisse 11,2 miljonit eurot, kolme kuuga rajas firma 137 uut alajaama ja ehitas 174 kilomeetrit maakaabelliini.

Uue elektrivõrgu ehitusmaht hõlmas kokku 265 kilomeetrit, millest 174 kilomeetri ulatuses rajati maakaableid ja 91 kilomeetri ulatuses isoleeritud õhuliini, teatas ettevõte.

Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere sõnul loodab ettevõte umbes kümne aasta pärast saavutada olukorra, kus praegu ülekaalus olev paljasjuhtmeline õhuliin jääb maakaabli ja uue isoleeritud õhuliini suhtes vähemusse.

Jaotusvõrgu esimese kvartali üks suuremaid töid oli Harjumaal Keila-Kumna 10-kilovoldise liini ühendamine Liikva jaotusalajaamaga, mis võimaldab liinil edaspidi distantsilt teha toite ümberlülitamisi. Ligi 70.800 euro suuruse eelarvega projekt puudutab enam kui 500 klienti ning võimaldab piirkonnas elektrikatkestusi ligi kaks korda vähendada.

Viljandimaal Ainja piirkonnas ehitas ettevõte pingekvaliteedi parandamiseks ja liini rikkelisuse vähendamiseks uue alajaama ning paigaldas üle 2,2 kilomeetri uut liini. Tööde maksumus ulatus 67.7000 euroni. Järvamaal Türi vallas rajas firma 65.300-eurose eelarvega projekti raames uue alajaama ning ehitas ligi 2,2 kilomeetrit uut liini.

Lisaks uuendamisele tegi Jaoutusvõrk aasta esimesel kolmel kuul võrgu töökindluse hoidmiseks hooldus- ja remonttöid ligi 2,4 miljoni euro ulatuses. Suuremad tööd puudutasid mastide ja liinilõikude asendamist, hooldustöid alajaamades ning metsi läbivate liinitrasside hooldust 470 kilomeetri ulatuses.

Mere märkis, et ehkki elektrivõrku uuendatakse ja hooldatakse aastaringselt, on töörohkeimad kuud alles algamas. Kokku tahab Jaotusvõrk sel aastal ehitada 1058 kilomeetrit uut liini ning rajada 599 uut alajaama.

Jaotusvõrk haldab rohkem kui 21.000 alajaama ja elektriliine, mille kogupikkus on üle 60.000 kilomeetri. Võrgu uuendamisse investeerib Jaotusvõrk kogu oma ärikasumi. Möödunud aastal investeeris ettevõte elektrivõrku üle 60 miljoni euro.

Eesti Energia Jaotusvõrk esitas märtsi lõpus konkurentsiametile kooskõlastamiseks kolme aasta investeeringute kava ja uute võrgutasude taotluse, mis tooks elektritarbijale kaasa igakuise elektriarve suurenemise umbes kuue protsendi võrra.

Jaotusvõrgu teatel investeeriks ettevõte kava alusel 2011.–2014. aastal elektrivõrgu uuendamisse kokku 300 miljonit eurot. Investeeringute kava rahastamiseks ja võrguteenuse kvaliteedi tõstmiseks taotleb Jaotusvõrk võrguteenuse hinnatõusu keskmiselt 0,39 senti kilovatt-tunni võrra.