RMK alustas ammendatud põlevkivikarjääride metsastamist


BNS 25.04.2011

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustas uue metsa rajamisega kolmes ammendatud põlevkivikarjääris Ida-Virumaal - Aidu, Vanaküla ja Narva karjäärides on kevadel plaanis istutada mets 103 hektaril.

Tööde tellijaks ja finantseerijaks on Eesti Energia Kaevandused AS, teatas RMK.

Metsastamiseks kasutatakse raskes kasvukohas kõige sobivamate puuliikide - hariliku männi ja arukase seemikuid. Ligikaudu 10 hektarit on kavas uuendada hariliku männi mehhaniseeritud külviga. Karjääride metsastamist korraldavad RMK töötajad ning teostavad RMK töövõtjad.

"Kuna tööd tuleb teostada lühikese ajaperioodi jooksul, sobivate pinnase niiskustingimuste olemasolul, siis on töid korraga teostamas 150-200 inimest," selgitas RMK Kirde regiooni metsakasvatusjuht Ilmar Paal.

Mullu sügisel korraldas Eesti Energia Kaevandused AS töövõtja leidmiseks avatud vähempakkumise, mille võitja RMK-ga sõlmiti karjäärialade uuendamise töövõtuleping 2011.-2012. aastaks.

RMK-le on esitanud taotluse ammendatud põlevkivikarjääride metsastamiseks ka teine Ida-Virumaal põlevkivi kaevandamisega tegelev ettevõte - Kiviõli Keemiatööstuse OÜ. Möödunud aastal rajas RMK selle ettevõtte ammendatud karjääris 12 hektarit uut metsa.

Ammendatud karjääride metsastamisega alustati Eestis möödunud sajandi kolmekümnendatel aastatel ning praeguseks on ammendatud kaevandusalasid taastatud enam kui 10 000 hektaril. Rekultiveeritud alad on teadlaste tähelepanu ja jälgimise all ning mitmete teaduslike tööde allikaks. Tulenevalt vanusest on hulk kunagisi metsakultuure jõudnud tagasi metsamajanduslikku kasutusse, piirkonnas kasvab jõudsalt harvendusraiete maht.