Kohtla-Järve piirkonna veevarustuse hankele laekus neli pakkumist


BNS 18.04.2011

OÜ Järve Biopuhastus väljakuulutatud Kohtla-Järve Ahtme ja Järve linnosi, Püssi linna ning Jõhvi valda hõlmava asulasiseste peatorustike rekonstrueerimise kolmeosalisele hankele laekus neli pakkumist.

Järve Biopuhastuse projektijuht Eghert Daniel ütles BNS-ile, et esitatud pakkumuste kvalifikatsiooni, vastavuse ja hindamise tulemustest sõltuvalt ning vastavuses tellija ajagraafikuga, on ettevõttel plaanis sõlmida hankeleping enne käesoleva aasta 3. juunit.

Hanke esimene osa sisaldab vee peatorustike projekteerimist ja ehitust Kohtla-Järvel Ahtme ja Järve linnaosades. Tööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 12,9 miljonit eurot ja kestus 59 kuud.

Teises osas tuleb projekteerida ja ehitada vee peatorustikud Jõhvi vallas. Tööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 3,4 miljonit eurot ja kestus 54 kuud.

Lisaks hõlmab hanke kolmas osa vee peatorustike projekteerimist ja ehitust Püssi linnas. Tööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 900.000 eurot ja kestus 42 kuud.

Pakkuja kolme möödunud majandusaasta summeeritud netokäive ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ning rajatiste projekteerimise-, rekonstrueerimise- ja ehitustööde osas peab olema esimese osa puhul vähemalt 5,2 miljonit eurot, teise osa puhul 1,6 miljonit eurot ja kolmanda osa puhul 800.000 eurot.

Töid rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.