Tallinna Sadam asub uuendama Admiraliteedi basseini kaisid


BNS 18.04.2011

Riigile kuuluv Tallinna Sadam teeb ettevalmistusi Vanasadamas asuva Admiraliteedi basseini kaide uuendamiseks.

"Admiraliteedi basseini kaid on meie ühed vanimad ja vajavad kohendamist," kommenteeris Tallinna Sadama avalike suhete juht Sven Ratassepp BNS-ile. Tööde maksumuseks on plaanitud viis miljonit eurot.

Tööd toimuvad kava järgi kahes etapis. Esimesega plaanib sadam alustada selle aasta mais ja teise lõpetada tuleva aasta juunis.

Tallinna Sadam üritab kaide uuendamist korraldada selliselt, et tööd ei segaks Admiraliteedi basseinis asuva jahisadama tegevust.

Keskkonnaamet teatas, et on valminud kaide uuendamistööde vee erikasutusloa eelnõu. Tööde käigus süvistatakse mere põhja terassulundsein. Olemasoleva kai ja sulundseina vaheline osa täidetakse killustikuga.

Samuti teeb Tallinna Sadam ettevalmistustöid Paldiki lõunasadama juurde plaanitud nafta rafineerimistehase tarvis. Sadam on esitanud keskkonnaministeeriumile taotluse lõunasadama süvendamiseks mahus kuni 2,6 miljonit kuupmeetrit.

Ratassepp selgitas, et Paldiski lõunasadamas on vaja süvendada laeva sissesõiduteed. Kui rafineerimistehase ehitamise projekt hakkab realiseeruma, on sadamasse vaja ehitada ka uus kai.