PRIA määras loomakasvatushoonetele 12,5 miljonit eurot toetusi


BNS 18.04.2011

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) rahuldas aprillis 59 investeeringutoetuse taotlust loomakasvatusehitiste rajamiseks, määrates toetusteks 12,5 miljonit eurot.

Koos kohustusliku omafinantseeringuga on antud projektide maksumuseks üle 27 miljoni euro, edastas PRIA.

Toetus aitab ettevõtjatel finantseerida investeeringuid loomakasvatusega seotud ehitistesse, tehnoloogilistesse seadmetesse, taristutesse ja juurdepääsuteedesse. Toetuse maksimaalne suurus ühes taotlusvoorus on 500.000 eurot ning piirid on seatud ka summadele, mida ühel tootjal on võimalik programmperioodil maaelu investeeringutoetustena saada.

"Käesolev taotlusvoor oli loomakasvatusehitiste investeeringumeetmel juba neljas. Koos eelmiste kordadega oleme selle meetme raames aastatel 2008–2011 toetusi määranud 359 ettevõtjale 73,5 miljonit eurot," ütles PRIA investeeringutoetuste büroo juhataja Lauri Kolberg.

"Meetme populaarsust näitab see, et tavaliselt on toetuste soove rohkem kui taotlusvooru eelarves raha. Nende investeeringute puhul on sageli tegu üsna suurte summadega ja toetus on tootjatele suureks abiks. Ministeerium on varem selle meetme taotlusvooru eelarveid ka suurendanud, aga seekord tõesti kõigile abikõlblikele projektidele raha ei jätku," rääkis Kolberg.

Ta lisas, et viimases voorus laekus 119 taotlust summale ligi 23 miljonit eurot. Taotlustest 50 jäid sisulise hindamise tulemusel koostatud pingereas rahastamiseks vajalikust künnisest allapoole.

Käesoleva meetme toetuse maksab PRIA välja pärast seda, kui investeering on ettevõtjal kahe aasta jooksul tehtud ja esialgu omavahenditest tasutud. Seda võib teha ka etapi kaupa, mitmes osas.

PRIA märkis, et hiljutine majandussurutis on investeeringute tegemise ettevõtjatele küll rahaliselt keerulisemaks teinud, kuid kolme aasta jooksul on siiski 127 objekti lõpetatud ning 191 projekti kohta 30 miljonit eurot välja makstud.

Käesolevas taotlusvoorus määras PRIA maksimaalse 0,5 miljoni eurose toetuse kuuele ettevõttele. Neist viis planeerivad ehitisi ja seadmeid veiselautadesse, üks sigalasse. Enim on rahuldatud taotluste sisu seotud rajatiste ja seadmetega veiste pidamiseks, poole vähem sooviti toetust seakasvatuse tarbeks. Üksikud investeeringud tehakse ka lammaste ja kodulindude pidamiseks. Peale lautade rajatakse toetuse abil sõnniku-, silo- ja söödahoidlaid, samuti tehakse tulevaste rajatistega seotud ettevalmistavaid uuringuid ja töid.

Toetusi määras PRIA kõigisse maakondadesse välja arvatud Harjumaa. Suurimaid investeeringuid planeeritakse Jõgevamaal, Tartumaal ja Saaremaal.

Maaelu arengukava 2007–2013 loomakasvatusehitiste investeeringutoetust rahastab 75 protsendi ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond, 25 protsendi ulatuses Eesti riik. Järgmist taotlusvooru kavandab PRIA septembris.