Eesti Energia: uus õlitehas valmib tuleval aastal


BNS 15.04.2011

Eesti Energia juhatuse liige ja kütuste valdkonna juht Harri Mikk kirjutas ettevõtte blogis, et Eesti Energia uue õlitehase rajamine Ida-Virumaal Auveres liigub plaanipäraselt ja tehas valmib 2012. aastal.

"Meie pikem eesmärk on 2016. aastaks lisada laiendatud õlitööstusele – kokku vähemalt kolm Enefit-280 tootmisseadet – ka järeltöötlus ning hakata valmistama tanklas müümiseks sobilikku diislit, lisaks kerget kütteõli ja toorbensiini," ütles Mikk. "Meie tänase parima teadmise kohaselt maksab ühe Enefit-280 rajamine Eestisse ligikaudu 191 miljonit eurot."

Tema sõnul tähendab plaanitavas mahus tootmine aastas ligi miljoni tonni põlevkivi õliks pööramist ning päevas ligi 20.000 barreli vedelkütuste tootmist. "Selline kogus rahuldaks Eesti vedelkütuste vajaduse ning kohalikud autod saaksid sõita kodumaise kütusega, jätkuks ka ekspordiks."

Kütuste valdkonna juhi sõnul hakkab nii USA kui Jordaania puhul reaalne õlitehaste rajamine alles pärast seda, kui täiemõõduline vedelkütuste tootmine päevase võimsusega 20.000 barrelit on Eestis käivitunud. Jordaanias alustab Eesti Energia elektriprojektiga, USA-s läheb neli kuni kuus aastat arendus- ja uurimistöödeks. "See annab meile piisava ajavaru, et kodune tööstus valmis saada ja alles seejärel asuda reaalselt sinna õlitehaseid püstitama."

USA põlevkivi kvaliteedi kohta märkis ta, et 80ndatel toodeti sellest lennukikütust. "Meie ei ole Eestis veel niikaugele jõudnud. Lihtsalt vahepeal oli nafta hind 20 aastat nii madal, et põlevkivitööstusega polnud enam mõtet tegeleda." Mikk lisas, et ka Jordaania põlevkivi on reaalselt katsetatud ja sellest õli toodetud kasutades ATP tehnoloogiat, mis on Enefit tehnoloogiaga suhteliselt sarnane.

Mikk lausus, et nii Jordaanias kui USA-s plaanib Eesti Energia kaevandamise teenust kohalikelt kaevandusfirmadelt sisse osta.

Ta lisas, et välisprojektide jaoks tuleb raha avatud turgude äridest. "Väited nagu maksaks need kinni kohalik elektritarbija on väärad. Hinda ei saa me avaldada puhtalt seetõttu, et lepingud on konfidentsiaalsed. Neis riikides, kus täna tööstus puudub, on põlevkivi hind täna madal. Mis ei tähenda, et see olukord ei muutu. 10 aasta perspektiivis tõusevad põlevkiviressursi hinnad oluliselt."

"Selge on see, et neisse projektidesse ei jää meile 100-protsendist osalust. Kui oleme projektid teatud etapini valmis arendanud, on need palju väärtuslikumad ning meil on võimalus nende müügist teenida tulu, mis on oluliselt suurem, kui on läinud nende arendamisele," rääkis Eesti Energia juhatuse liige.

Eelkõige rajavad uusi tehaseid ja arendavad rahvusvahelisi projekte energiafirma enda inimesed. "Inimeste valikul on meil peamiseks kriteeriumiks nende pädevus, kuid takistuseks ei saa tulek teisest riigist. Täna on meil lisaks eestlastele ja venelastele meeskonnas ka ameeriklane, hindu, alžeerlane, jordaanlased, sakslane, singapurlane ja hispaanlane. Neil inimestel on reeglina eelnev kogemus töötamisest rahvusvahelistes ettevõtetes, mis meie tegevuse laienemist silmas pidades on väga oluline," rääkis Mikk, tõstes esile ka meeskonnas olevaid akadeemilise taustaga inimesi.