Võru soovib rekonstrueerida Kreutzwaldi gümnaasiumi hoone


BNS 15.04.2011

Võru linnavalitsus kuulutas reedel välja riigihanke Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi hoone rekonstrueerimiseks.

Riigihanke korras rekonstrueeritakse kogu 1974. aastal tüüpprojekti järgi ehitatud H-kujuline koolihoone. Töövõtu mahtu kuuluvad kõik töövõtulepingust ja selle lisadest, tellija nõudmistest ja õigusaktide nõuetest tulenevad tööd, samuti tööjooniste ja teostusjooniste koostamine ning kasutusloa hankimine. Koolihoones on pinda ligi 7100 ruutmeetrit.

Pakkumisi riigihankel osalemiseks saab Võru linnavalitsusele esitada 10. mail kella 10.30-ni. Hankelepingu sõlmimise kriteerium on madalaim hind.