Riigimaanteed saavad tänavu raha 250,5 miljonit eurot


BNS 15.04.2011

Maanteeameti andmetel kulub sel aastal riigimaanteede rahastamiseks erinevatest allikatest kokku 250,5 miljonit eurot, 2010. aastal oli see summa 271,3 miljonit.

Eelarvest moodustavad investeeringud 192,6 miljonit eurot. Riigieelarvest tuleb 109,1 miljonit ja välisabi maht on 83,5 miljonit. Maanteeameti tegevuskuludeks ja teede hooldusremondiks kulub 57,9 miljonit eurot, selgus maanteeameti reedesel pressikonverentsil.

Võrreldes varasema aastaga on välisabi maht kahanenud üle 20 miljoni euro. Maanteeameti peadirektori asetäitja Märt Puust ütles reedel ajakirjanikele, et see on kahanenud kuna 2010. aastal jäid lõpetamata mõned suuremad teetööd, millle rahastamine toimus varasemast eelarvest ja mis jätkuvad sel aastal.

Maanteeameti peadirektor Tamur Tsäkko lisas, et teetööde hanked on läinud kallimaks, kuna materjalide ja tööjõu hinnad on tõusnud. "Eelmisel aastal olid enamus ehitusobjektidel töötavaid firmasid raskustes ning hanked kippusid venima ja muutuma."

Selle aasta suuremad teetööd toimuvad Tallinna-Narva, Tallinna-Tartu ja Tallinna-Pärnu maanteel.

Sel aastal jätkub töö Tartu maanteel 13,4 kilomeetrisel Aruvalla-Kose lõigul, millega Tallinnast algavat mõlemal suunal kaherajalist teed pikendatakse Aruvallast Koseni. Tööde valmimise tähtaeg on 2012,

Jätkatakse ka maanteeameti poolt 2010. aastal alustatud Narva maanteel asuva 6,8-kilomeetrilise Loo-Maardu lõigu mõlemal suunal kolmerajaliseks muutmist ning ehitatakse Väo ja Kroodi liiklussõlmed. Projekti valmimistähtaeg on 2012.

Puusti sõnul on Väo liiklussõlmel hetkel käsil keskkonnamõjude hindamine ja maanteeamet plaanib korrigeeritud projektilahenduseni jõuda sügiseks.

Maanteeamet jätkab Tartu lääne- ja idaringteed ühendava Postimaja liiklussõlme ehitustöödega, mille kogumaksumus on 21 miljonit eurot.

Puust selgitas, et nii ida- kui lääneringtee rekonstrueerimine toimub mitmes etapis. Lääneringteega tegeleb amet, idaringteega Tartu linn.

Tööd jätkuvad 9,6-kilomeetrisel Pärnu ümbersõidul ja Narva maanteel Valgejõe-Rõmeda lõigul. Mõlema mitmeetapilise projekti valmimistähtaeg on aastal 2012. Märtsis jätsid Pärnu ümbersõidul teelõikude rekonstrueerimise pooleli Läti firma SIA Binders ning Eesti AS Koger & Partnerid. Puusti teatel on ametil plaanis uued lepingud sõlmida käesoleva aasta augustis.

Maanteeamet plaanib alustada sel suvel Haljala liiklussõlme ehitamist ning on alustanud projekti hankemenetlusega. Objekti valmimisaeg jääb 2012. aasta lõppu. Haljala liiklussõlme maksumus on 11,6 miljonit eurot ja sellest 85 protsenti tasub Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Pärast talvist külma pehmeks muutunud teede aluspõhja tõttu on hetkel amet kehtestanud massipiirangu ligi 542 teelõigul, mille kogupikkus ulatub üle 4000 kilomeetri.

Üleujutuste tõttu on suletud 18 teelõiku ligi 40 kilomeetri ulatuses.