Valminud on Lõuna-Ahtme põlevkivi kaevevälja KMH


BNS 15.04.2011

Keskkonnaministeerium teatas Eesti Energia Kaevanduste Lõuna-Ahtme põlevkivi kaevevälja keskkonnamõjude hindamise aruande (KMH) avalikustamisest.

KMH koostanud OÜ Alkranel märkis aruandes, et Lõuna-Ahtme kaevevälja kasutuselevõtuga kaasnevaid mõjusid tuleb vaadelda koosmõjus kogu Estonia kaevandusega ja kuna Lõuna-Ahtme kaevevälja maht on väike, ei mõjuta see oluliselt Estonia kaevanduse poolt avaldatavate keskkonnamõjude ulatust ning kestust.

Põlevkivi kaevandamine Lõuna-Ahtme kaeveväljal toimuks Estonia kaevanduse olemasoleva infrastruktuuri baasil.

Lõuna-Ahtme KMH avalik arutelu toimub 5. mail Kuremäel. Mäeeraldise pindala on 255 hektarit ja selle piiresse jääb 8,5 miljonit tonni põlevkivi aktiivset tarbevaru. Kaevandamisloa kehtivusajaks on kavandatud 15 aastat ning maksimaalseks aastaseks kaevandamismahuks miljon tonni aastas.