Kohila reoveepuhasti ehitushankele laekus kolm pakkumist


BNS 14.04.2011

OÜ Kohila Maja poolt käivitatud hankele Kohila alevi reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks laekus kolm pakkumist.

Ühe pakkumise esitas ehitusfirma AS Terrat, lisandus kaks ühispakkumist. Ühe ühispakkumise esitasid AS Oma Ehitaja ja AS Viimsi Keevitus. Samuti laekus AS Nordeconi ja AS-i J.I.T ühispakkumine.

Kohila Maja OÜ juhataja Rein Langeproon ütles BNS-ile, et arvestades pakkumiste hindamisele ja võimalikele vaidlustele kuluvat aega, planeerib ettevõte sõlmida lepingu käesoleva aasta juuni lõpus või juuli alguses.

Tööd hõlmavad reoveepuhasti ehituse kõrval tehnohoone ja ballastvee mahuti ehitamist, samuti tuleb rajada muda komposteermisväljak ja kaks reoveepumplat. Olemaosolev reoveepuhasti tuleb lammutada, puhastada tuleb biotiigid.

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on ligi 2,1 miljonit eurot. Tööde plaanitav kestus on 450 päeva.

Projekt saab toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.