Skanska EMV katkestas Kiviõli I Keskkooli ehituse


BNS 14.04.2011

Ehitusfirma Skasnka EMV AS ja Kiviõli linnvalitsus katkestasid neljapäeval omavahelise töövõtulepingu, millest tulenevalt tõenäoliselt ei valmi Kiviõli I Keskkooli hoone uue kooliaasta alguseks.

Ehitusfirma teatel katkeb leping seoses selle ülesütlemisega tellija poolt.

Töövõtulepingu järgi on Skanska kohustus teha töid tellija poolt antud ja OÜ EMP A& I koostatud põhiprojekti järgi.

"Projekteerimisel ei ole lähtutud Kiviõli linnavolikogu poolt kinnitatud projekteerimise lähteülesandest, kehtivast standardist ega arvestatud elementaarseid lasteasutustele nõutavaid tuleohutuse nõudeid," teatas ehitusfirma.

Tööprojekti raames ei ole Skanska hinnangul võimalik kõrvaldada põhiprojekti puuduseid ja vastuolusid. Puudustega projekti järgi ehitamine oleks ehitusfirma sõnul olnud vastuolus nii õigusaktidest tulenevate nõuete kui ka hankedokumentatsiooniga.

Projektile on teinud sõltumatu eksperthinnagu ka Ehitusekspertiisibüroo OÜ, kelle hinnangul ohustaks käesoleva projekt järgi valminud hoone laste tervist.

"Lähtuvalt sõltumatust eksperthinnangust ja arvestades kujunenud olukorra tõsidust ei olnud Skanska EMV-l võimalik töid sellel objektil enam jätkata ning eelmise nädala lõpus olime sunnitud teatama ka tööde võimalikust peatamisest," teatas Skanska.

Skanska EMV AS-is töötab 240 inimest ja firma käive oli 2009. aastal ligikaudu 49,2 miljonit eurot.