Tartu Veevärk inveseteerib reoveejaama 6,6 miljonit


BNS 14.04.2011

AS Tartu Veevärk investeerib reoveepuhasti juurdeehitusse 6,6 miljonit eurot, juureehituse rajavad Saksamaalt pärit ettevõte Stulz-Planaqua Gmbh ja Skanska EMV AS.

Lisaks reoveesettele on juurdeehituses võimalik käidelda muid orgaanilisi jäätmeid, nagu loomseid ja taimseid rasvajäätmeid. Uus tehnoloogia lahendab linlasi häirinud puhasti lõhnaprobleemi ning võimaldab koguda protsessi käigus eralduvat biogaasi, mida omakorda kasutatakse soojuse ja elektrienergia tootmiseks, teatas Tartu Veevärk.

"Settekäitluskompleks on välistest energiaallikatest sõltumatu üksus, sest biogaasist saadav energia on piisav toimimiseks ning välist lisaallikat tarvis pole," ütles Tartu Veevärgi juhataja Toomas Kapp.

Settekäitluskompleksi ehitamist rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Tartu Veevärk.

Stulz-Planaqua Gmbh on kontserni H+E STULZ Group liige ning tegeleb rahvusvahelisel turul nii vee- kui keskkonnatehnoloogia sektoris. Firma aastakäive on 250 miljonit eurot ning seal töötab 1000 inimest.