Tallinn võttis vastu Lasnamäe Maxima planeeringu


BNS 13.04.2011

Tallinna linnavalitsus võttis kolmapäevasel istungil vastu Lasnamäe linnaosas asuva maa-ala planeeringu, mille alusel kerkib krundile Maxima keti uus kauplus.

Linnavalitsuse eelnõust selgub, et krundile on määratud ehitusõigus kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kaubanduskeskuse rajamiseks. Planeeringu koostamise algatamist taotles Maxima Eesti OÜ, kes on ka kinnistute omanikuks.

Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Priisle asumis Rahu tee ja Linnamäe tee vahelisel alal. Maa-alal asuvad praegu kaks 1990. aastatel ehitatud ühekorruselist ärihoonet, kus asuvad erinevad väikesed poed, postkontor ja kohvik. Samuti on hoones taara vastuvõtupunkt ning kaks kasiinot.

Linnamäe tee 73 kinnistu on hoonestamata ning hooletusse jäetud. Osaliselt on maha pandud ehitusprahti või on see sinna jäänud kaupluste ehitamise ajast. Samasuguses olukorras on ka Linnamäe tee 73 krundist põhja poole jääv maa-ala.

Läbi planeeritava ärihoone esimese korruse on Aegna puiestee suunal kavandatud jalakäijate tee, mille laius peab olema minimaalselt 10 meetrit. Kaubalaadimine nähakse ette oma krundil hoone lääne- ja põhjaosas.

Möödunud aasta lõpus teatas Maxima, et kavatseb sel aastal avada kümmekond uut kauplust.

Tallinna linnavalitsus võttis kolmapäevasel istungil vastu ka Pirita linnaosas asuva kinnistu detailplaneeringu, millega linn annab ehitusõiguse sinna perearstikeskuse rajamiseks

Linnavalitsuse eelnõust nähtub, et aadressil Toomiku 22 asuvale kinnistule antakse ehitusõigus kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega perearstikeskusele, kus pakutakse ka päevast õendushooldust.

Planeeritav maa-ala asub Pirita linnaosas Mähe asumis Toomiku tee, Lehiku tee, Andrekse tee ja Mähe tee vahelises kvartalis. Planeeritav maa-ala on kaetud metsaga.

Ühtlasi esitas linnavalitsus volikogule kehtestamiseks kesklinnas asuva 0,43 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Narva maantee 13b kinnistu detailplaneeringu, mille alusel on määratud ehitusõigus kinnistule kuni seitsme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ja eluruumidega ärihoone ehitamiseks.

Krundil asub praegu tasuline parkla, hooneid seal ei ole.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitasid omal ajal planeeringu kohta vastuväiteid OÜ Aaberg Konsultatsioonid esindaja, Arco Vara AS esindaja ning ühiselt OÜ Lasering ja OÜ SNM Mööbel esindaja.

Järelevalve tulemusena asus Harju maavanem toona seisukohale, et Narva maantee13b kinnistu detailplaneeringu koostamisel ei ole rikutud seadusi ja norme ega neid vaidlustajate seadusest tulenevaid õigusi, mida järelevalvaja peaks tagama ja andis seega heakskiidu kinnistu detailplaneeringule.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles OÜ Larinello