EL võib rahastada kuni 30 protsenti Balti LNG terminalist


BNS 12.04.2011

Euroopa Komisjon võib katta 20-30 protsenti ühe keskse Balti veeldatud gaasi (LNG) terminali ehitamise kuludest, ütles Läti majandusminister Atis Kampars Läti ajalehele Diena.

Ta rõhutas, et Euroopa Komisjon toetab ainult ühe Balti gaasiterminali ehitamist ning et Eesti ja Leedu sooviksid samuti niisugust projekti. Kuid minister on seisukohal, et Läti väljavaated on naabrite omast paremad. Ta tõi Läti plussidena esile Nõukogude ajast pärit arenenud gaasiinfrastruktuuri ja Incukalnsi maa-aluse gaasihoidla, mille tõttu Läti terminali ehitamise kulud oleksid naabrite omast väiksemad.

Kampars ütles, et kui Euroopa Liit kataks kuni 30 protsenti gaasiterminali ehitamise kuludest, siis ülejäänu võiksid katta investorid ja riigieelarve raha ei olekski selleks otstarbeks vaja. Küsimusele Vene investorite võimaliku osavõtu kohta vastas ta, et kuna terminali ülesanne on suurendada Läti energiajulgeolekut ja mitmekesistada energiaallikaid, siis võib Vene investori osavõtt selle projekti usaldusväärsust õõnestada.