Tallinna Sadam sõlmis Rail Garantiga konteinerterminali lepingu


BNS 11.04.2011

Riigile kuuluv Tallinna Sadam AS sõlmis esmaspäeval koostöölepingu Venemaa transpordiettevõttega Garant Rail ja Eesti Raudtee AS-iga 130 miljoni eurose konteinerterminali arendamiseks Muuga sadamasse.

Tallinna Sadam lõpetas ligi miljard krooni maksnud konteinerterminali infrastruktuuri ehituse Euroopa Liidu abiraha toel möödunud aasta suvel. Konteinerterminali operaatori konkursi võitnud Rail Garant plaanib investeerida terminali arendusse täiendavalt miljard krooni ning käivitada terminali ülejärgmise aasta esimeses kvartalis, teatas Tallinna Sadam.

Rail Garanti juhatuse esimehe Nikolai Falini hinnangul on Tallinna Sadama vaieldamatud eelised mugav asukoht, arenenud infrastruktuur, aastaringne navigatsioon, tollimaksude puudumine ja lihtsustatud transiidi vormistamise protseduur. "Samal ajal tuleb arvestada, et Loode-Venemaa sadamad on ülekoormatud ning neil napib läbilaskevõimet isegi praeguste kaubamahtude juures," sõnas Falin.

Falini hinnangul on Eesti Raudtee pakutavad võimalused suuremad ja paremad kui Läti või Leedu raudtee võimalused. "Seega ka Eesti Raudtees töötavad professionaalid mängisid suurt rolli meie valikus," märkis Falin.

Senise kaubavahetuse probleemide peamine põhjus on Falini sõnul korraliku, läbimõeldud ja hästi organiseeritud logistilise ahela ning selge tööskeemi puudumine. "Kui aga on olemas konkreetsed kokkulepped kaubasaatja, operaatori, Venemaa ja Eesti Raudtee ning Tallinna Sadama vahel, kui kõik ketilülid ladusalt tegutsevad ning marsruudid on paika pandud, tähtaegu ja muid tingimusi täidetakse, siis on loodud ka kõik eeldused projekti edukaks teostumiseks," tähendas Falin.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Ain Kaljuranna sõnul edendab projekt transiiti, toob konkurentsi konteinerveo valdkonda ning suurendab Tallinna Sadama konkurentsivõimet. "Rahvusvaheline logistikaäri liigub üha rohkem puhta ja mobiilse konteinerveo suunas ning meil oli viimane aeg Läänemere suurima sadamana selles valdkonnas oma positsiooni kindlustada," ütles Kaljurand.

Kaljuranna sõnul on Rail Garanti kontseptsioon uudne. "Kui siiani on kaupa täis konteinerid liikunud läänest itta, siis nende äriplaan on vastupidine, pakkuda ida-läänesuunalist vedu," ütles Kaljurand. "Eestis tootjale tekib veovõimalusi juurde ja kauba viimine maailma muutub odavamaks."

Kaljurand põhjendas Rail Garanti valimist terminali arendajaks lisaks veel sellega, et nende pakkumine oli rahaliselt kõige kasulikum.

Ühtlasi toob projekt Kaljuranna sõnul võimaluse täiendavateks laevaliinide lisandumiseks. "See tugevdab meie positsiooni konkurentsis teiste sadamatega," lisas Kaljurand.

Ta lisas, et projekti ajagraafik on küll pingeline, kuid see oli just partneri huvi võimalikult kiiresti lepingu allkirjastamiseni jõuda ja tööga alustada.

"Tegemist on pika töö tulemusega ja see on positiivne samm Eesti transiidi jaoks," nentis Kaljurand kokkuvõtteks.

Eesti Raudtee juhatuse esimehe Kaido Simmermanni sõnul tõotab Tallinna Sadama ja Rail Garanti sõlmitav leping Eesti Raudtee jaoks uusi kaubaveomahte ning naftasaaduste osakaalu vähendamist veoste struktuuris, mis on igati positiivne.

Simmermanni sõnul suurendab Tallinna Sadama ja Rail Garanti koostöö Eesti Raudtee vedudes jõudsalt arenevat konteinervedude mahtu veelgi ning võimaldab efektiivsemalt töötada. "Senise ühe veosuuna asemel läänest itta hakkavad kaubad liikuma mõlemas suunas," märkis Simmermann.

Mullu suurenesid Eesti Raudtee konteinerkaupade veomahud 40 protsenti, selle aasta esimese kolme kuuga juba 62 protsenti, kusjuures eelmisel kuul vedas Eesti Raudtee rekordilised 3101 TEU-d (konteinerit).

Simmermanni sõnul piirab kaubamahtude kasvu vagunite vähesus, mistõttu on vaja partnereid, kellel oleks olemas oma vagunid.

Rail Garanti äriplaan toob ettevõtte hinnangul konkurentsi praeguseni sisuliselt monopoolses seisus püsinud konteinerterminali valdkonda. Operaator plaanib kasutada terminali eelkõige Venemaa ekspordi tarbeks, mis omakorda tähendab uusi avanevaid võimalusi ka Venemaa importijale, kuna nii on laevaliinidel võimalus vedada täis konteinereid mõlemas suunas.

Rail Garanti juhatuse esimees Nikolai Falin on varem BNS-ile öelnud, et terminali projekteeritud võimsus on 360.000 konteinerit (TEU) aastas.

Tallinna Sadama nõukogu esimees Neinar Seli on BNS-ile varem öelnud, et Rail Garandi poolt Tallinna Sadamale garanteeritud kaubamaht on uues rajatavas terminalis 270.000 konteinerit TEU-d aastas. Terminal alustab tegevust tuleval aastal ning aasta lõpuks peaks konteinerite maht ulatuma 51.000-ni. Maht hakkab kasvama tempos 50 protsenti aasta kohta ja peaks täisvõimsuseni jõudma viiendal aastal.