Tallinn ühendab Akadeemia tee ja Paldiski maantee kergliiklusteega


BNS 08.04.2011

Tallinna kommunaalamet käivitas riigihanke, et leida ajutise kergliiklustee ehitaja Akadeemia tee ja Paldiski maantee vahelisele vanale raudteetammile.

Hanke raames tuleb teostada teedeehituslikke töid, tänavavalgustuse rekonstrueerimist, elektrikaabelliinide rekonstrueerimist ning haljastus- ja liikluskorralduslikke töid.

Tööde kavandatav alguskuupäev on 30. mai ja lõppkuupäev 30. august.

Pakkuja kolme viimase majandusaasta netokäive tee-ehitustööde osas peab olema igal majandusaastal vähemalt miljon eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 3. mai.

Projekt saab toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist.