Jaotusvõrk sõlmis elektrivõrgu hooldus- ja remondilepingud


BNS 07.04.2011

Eesti Energia Jaotusvõrk sõlmis kolmeaastased elektrivõrgu hooldus- ja remonttööde lepingud Empoweri, Elter Networksi, Eesti Energia Võrguehituse ning Pluvo ja Corle ning Särts OÜ-ga.

Ettevõte teatas, et riigihankes osutusid edukaks neli pakkujat koos kahe ühispakkumise partneriga, kellega sõlmiti lepingud võrgu hooldus- ja remonttöödeks, rikete likvideerimiseks ja väiksemas mahus ka uute liitumisühenduste rajamiseks.

Sõlmitud lepingute kohaselt hakkab Lääne-Harjumaal, Viljandimaal, Pärnumaal, Saaremaal, Hiiumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Tartumaal ning Jõgevamaal elektrivõrgu hooldus- ja remonttöid läbi viima Empower AS.

Viies piirkonnas, milleks on Tallinn ja Tartu linna ning Võru-, Põlva- ja Valgamaa, teostab elektrivõrku hooldust ja remonti Eesti Energia Võrguehitus AS ning ühispakkumise partner Pluvo OÜ.

Ida-Harjumaal ja Raplamaa piirkonda teenindab Eltel Networks AS ning Järvamaa piirkonda Corle OÜ koos ühispakkumise partneriga Särts OÜ-ga.

Kokku planeerib Jaotusvõrk aastaseks elektrivõrgu hooldus- ja remonttööde mahuks ligi 15 miljonit eurot, millest valdava osa moodustavad sõlmitud lepingute raames tellitavad tööd. Suuremad tööd puudutavad trassihooldust ehk liinide ümbruse puhastamist võsast, mastide uuendamist ning hooldustöid alajaamades. Aasta jooksul vahetatakse elektrivõrgus välja ligi 6.000 vana masti, asendatakse umbes 150 kilomeetri ulatuses paljasjuhet isoleerjuhtmega ning teostatakse hooldustöid umbes 4.000 alajaamas.

Eesti Energia Jaotusvõrk haldab kokku üle 60.000 kilomeetri liine ja 21.000 alajaama.