Pirita veekeskuse planeering sai mitmeid vastuväiteid


BNS 07.04.2011

Ärimees Anatoli Kanajevile kuuluva OÜ Kantauro planeering Piritale Eesti Näituste ja ajaloomuuseumi Orlovi lossi vahele uue veekeskuse rajamiseks sai avalikul arutelul mitmeid vastuväiteid.

Tallinna kesklinna valitsuse pressiesindaja Ivo Parbus ütles BNS-ile, et linnaosas läbiviidud detailplaneeringu eskiislahendust tutvustavast avalikust arutelust võtsid osa detailplaneeringut koostavad arhitektid, naaberkinnistute esindajad, Tallinna transpordiameti ning Tallinna kesklinna valitsuse esindajad.

"Naaberkinnistute esindajad olid seisukohal, et tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ning igal juhul tuleb korraldada keskkonnamõju strateegiline hindamine," ütles Parbus.

Parbuse sõnul viidati korduvalt piirkonna praegustele ja Pirita tee äärsete arengutega üha süvenevatele liikluskorralduslikele probleemidele ning oldi arvamusel, et Maarjamäe lossi kõrvale antud mahus hoone kavandamine on sobimatu.

Edasi menetleb planeeringut linnaplaneerimise amet, märkis ta.

Planeeringu kohaselt rajab OÜ Kantauro Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe tänav 11 kinnistutele kuuekorruselise ärihoone, kuhu on kavas ehitada veekeskus. Planeeritud hoonesse on kavas ehitada lisaks veekeskusele ka konverentsiruumid ja hotell. Planeeritava maa-ala suurus on 3,6 hektarit.