Korb: Kristiine turu uus detailplaneering on algatamisel


BNS 06.04.2011

Kristiine linnaosa vanema Mihhail Korbi sõnul on Tallinna linnavalitsuses Kristiine turu uus detailplaneering algatamisel.

Tallinna linn on algatamas detailplaneeringut ja otsustab turu tegevuse selle alusel, ütles Korb BNS-ile.

Tallinna halduskohus tühistas teisipäeval oma otsusega möödunud aasta sügisel väljastatud Tallinna Kristiine turu ehitusload, mis väljastati OÜ-le Ühinenud Turud. Samas jättis kohus rahuldamata Harju maavanema Ülle Rajasalu taotluse tühistada Tallinna Kristiine linnaosa vanema korraldus, mis andis möödunud aasta lõpus rohelise tee Kristiine turu rajamiseks.

Korbi sõnul Kristiine turu loomist käsitlevad haldusaktid kehtivad ja nendest lähtutakse. Linn otsustab halduskohtu otsusele apellatsioonkaebuse esitamise 30 päeva jooksul.

Rajasalu ütles kolmapäeval maavalitsuse pressiteenistuse vahendusel, et kohtulahend kinnitas õigusaktide rikkumist Tallinna linna poolt. "Seadustes kajastub ülim avalik huvi," ütles Rajasalu.

Maavalitsuse teatel leidis kohus, et avaliku huviga Kristiine linnaosas turu tegutsemiseks ei saa põhjendada selle turu rajamisel tehtud tahtlikke seaduserikkumisi ja Kotkapoja 2b maa-alal on kehtiv detailplaneering, mis sinna ehituslubadel märgitud rajatisi ette ei näe.

Harju maavanem pöördus mullu novembris kohtusse taotlusega tühistada Tallinna Kristiine linnaosa vanema korraldus "Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras parima äriplaani leidmiseks ja elluviimiseks Kotkapoja 2b haljasalal".

11. novembril saatis maavanem Tallinna linnavalitsusele ettepaneku viia 15 päeva jooksul Kristiine turuga seonduvad kohaliku omavalitsuse haldusaktid põhiseaduse, seaduse ja muude õigusaktidega vastavusse.

Tallinna linn taotles Harju maavanemalt Kristiine turu aluse maa sotsiaalmaana munitsipaalomandisse andmist 2. jaanuaril 2007 eesmärgiga rajada sinna laste mänguväljak. Järelevalvemenetluses selgus, et linn on andnud kõnealuse maa rendilepingu alusel OÜ Ühinenud Turud kasutusse koos õigusega rajada maatükile turu toimimiseks vajalikud ehitised.

Tallinna linnavalitsus ei ole taotlenud riigi poolt talle sotsiaalmaana antud maa sihtotstarbe muutmist ja sellele järgnevat detailplaneeringu muutmist, mida nõuab seadus.