Kunda sai riigilt maad tootmise ja sadama arendamiseks


BNS 06.04.2011

Kunda linn omandas riigilt Kunda sadama kõrval ligi 130 hektari suuruse maa-ala, mida on kavas investoritele välja pakkuda tootmise ja sadamaga seotud tegevuste arendamiseks.

Kunda linnavalitsus teatas, et maaüksuse edasine planeerimine toimub võimalike investorite ja Kunda sadama huvisid arvestades.

Maaüksuste kasutusse andmine toimub kas enampakkumise- või eelläbirääkimistega pakkumise korras. Senise praktika käigus omandatud kogemusi arvestades seatakse hoonestusõigus võimaliku ehitustähtajaga, mis kahandab huvi investeeringuteks vahendamise eesmärgil, märkis linnavalitsus.

Kunda linn on sadama kõrval asuvat maa-ala taotlenud enda omandisse üle 10 aasta. Tootmisala vastu on huvi üles näidanud erinevate tootmis- ning laomajandusega tegelevate ettevõtete esindajad. Seni on arendamist takistanud asjaolu, et maa-ala oli riigi reservmaaks.

Kunda linn sai maa-ale endale maavanema korralduse alusel kooskõlastatult keskkonna- ja majandusministeeriumiga. Linnavalitsus märkis taotluses põhjendusena vajadust munitsipaalmaaomandi kui ressursi järele omavalitsuse jätkusuutliku arengu kindlustamiseks. Linn loodab, et ettevõtluse arenguga tekivad uued töökohad ja laekuvad maksud.

Kunda piirkonda on linnavalitsuse teatel viimase 10 aasta jooksul tekkinud palju uusi ettevõtteid. Suurimaks investeeringuks on Estonian Celli tehase rajamine. Uute töökohtade teket on mõjutanud Kunda sadama taasavamine 1994. aastal.