Algas Põltsamaa piirkonna veevärgi hange


BNS 06.04.2011

Põltsamaa Vallavara OÜ algatas Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööde hanke.

Hanketeate kohaselt on hange jaotatud neljaks osaks. Hanke esimeses osas tuleb võitjal rekonstrueerida ja rajada reoveepumplad ning 22,1 kilomeertrit torustike Põltsamaa valla asulates Adaveres, Kamaris, Eskus ja Lustiveres.

Teises osas tuleb rekonstrueerida ja rajada reoveepumplad ning 11,4 kilomeetrit torustike Kolga-Jaani ja Pajusi valla asulates Kolga-Jaani alevikus, Leies, Pisisaares ja Vägaris.

Kolmandas osas tuleb rekonstrueerida seitse reoveepuhastit Adavere, Kamari, Esku, Kolga-Jaani, Leie, Pisisaare ja Vägari asulates ning neljandas osas tuleb rekonstrueerida ja rajada kaheksa joogiveerajatist Adavere, Kamari, Esku, Lustivere, Kolga-Jaani, Leie asulates.

Ehitustööde kavandatav kestus on 480 päeva.

Hankel kvalifitseerumiseks peab pakkuja viimase kolme majandusaasta ehitustööde netokäive igal aastal olema vähemalt 640.000 eurot iga osa kohta, millele pakkumine esitatakse.

Pakkumisi saab hanke osadele esitada 27. maini, pakkumised avatakse samal päeval.