A2 Racing käivitas Audru ringraja rekonstrueerimise hanke


BNS 06.04.2011

Mittetulundusühing A2 Racing käivitas sel nädalal Pärnumaal asuva Audru ringraja rekonstrueerimise hanke.

Ehitustöö sisaldab tee-ehituslikke töid, sadevete ärajuhtimise lahendamist, veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude rajamist, elektrivarustuse välistrasside ehitamist, reservtorude paigaldamist ja olemasolevate kraavide puhastamist.

Pakkuja kolme viimase majandusaasta netokäive tee-ehitustööde osas peab olema nimetatud perioodil kokku vähemalt kaks miljonit eurot.

Lisaks peab hankel osalemiseks pakkuja olema viimase kolme aasta jooksul valmis ehitanud ja üle andnud vähemalt ühe tee-ehituslikku objekti, mille lepingu maksumus on minimaalselt üks miljon eurot ilma käibemaksuta.

Tööd kestavad kava järgi 380 päeva. Pakkumisi saab hankele esitada 29. aprillini.