Algas Hüüru piirkonna veerajatiste hange


BNS 05.04.2011

Saue valla teenindusettevõte AS Kovek käivitas riigihanke Hüüru piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste ehitamiseks.

Hanke käigus tuleb rajada puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaam, 8,6 kilomeetrit veetorustikku, 5,9 kilomeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 1,7 kilomeetrit kanalisatsiooni survetorustikku ja kuus reoveepumplat. Rajada tuleb ka Hüüru-Harku kanalisatsioonitrass ja kanalisatsioonitorustik AS-i Tallinna Vesi liitumispunktini Harku alevikus. Lisaks tuleb rajada 1,3 kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikke, millele ei laiene Euroopa Liidu struktuuritoetus.

Tööd kestavad kava järgi selle aasta juunist kuni järgmise aasta oktoobri lõpuni. Hankel osalemiseks peab pakkuja viimase kolme aasta käive veerajatiste ehitamisel olema olnud kokku vähemalt 6,4 miljonit eurot.

Hankele pakkumiste esitamise tähtaeg saabub 20. mail.