Kohus tühistas Tallinna Kristiine turu ehitusload


BNS 05.04.2011

Tallinna halduskohus tühistas oma teisipäevase otsusega möödunud aasta sügisel väljastatud Tallinna Kristiine turu ehitusload.

Samas jättis kohus rahuldamata Harju maavanema Ülle Rajasalu taotluse tühistada Tallinna Kristiine linnaosa vanema korraldus, mis andis möödunud aasta lõpus rohelise tee Kristiine turu rajamiseks.

Harju maavanem pöördus mullu novembris kohtusse taotlusega tühistada Tallinna Kristiine linnaosa vanema korraldus "Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras parima äriplaani leidmiseks ja elluviimiseks Kotkapoja 2b haljasalal" . 11. novembril saatis maavanem Tallinna linnavalitsusele ettepaneku viia 15 päeva jooksul Kristiine turuga seonduvad kohaliku omavalitsuse haldusaktid põhiseaduse, seaduse ja muude õigusaktidega vastavusse.

Tallinna linn taotles Harju maavanemalt Kristiine turu aluse maa sotsiaalmaana munitsipaalomandisse andmist 2. jaanuaril 2007 eesmärgiga rajada sinna laste mänguväljak. Järelevalvemenetluses selgus, et linn on andnud kõnealuse maa rendilepingu alusel OÜ Ühinenud Turud kasutusse koos õigusega rajada maatükile turu toimimiseks vajalikud ehitised.

Tallinna linnavalitsus ei ole taotlenud riigi poolt talle sotsiaalmaana antud maa sihtotstarbe muutmist ja sellele järgnevat detailplaneeringu muutmist, mida nõuab seadus.