Algas hange reoveepuhasti uuendamiseks


BNS 04.04.2011

Rae vallale kuuluv vee-ettevõte AS Elveso käivitas hanke Vaida aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimiseks.

Hanke tööde hulka kuuluvad reoveepuhasti, purgimissõlme, mudakäitlussüsteemi ja reoveepuhasti juurdepääsutee rajamine. Samuti tuleb koostada tööprojektid ja hankida vajalikud load.

Tööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 2,07 miljonit eurot.

Tööd kestavad kava järgi aasta. Hankel osalemiseks peab pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine netokäive olema olnud vähemalt kolm miljonit eurot aastas.

Pakkumisi saab hankele teha 5. maini.