Algas Tartu idaringtee esimene tee-ehitushange


BNS 01.04.2011

Tartu linnavalitsus kuulutas neljapäeval välja esimese idaringtee tee ehituse hanke, millega linn otsib 2,5 kilomeetrise tee projekteerijat ja ehitajat.

Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse spetsialist Riina Lill ütles BNS-ile, et idaringtee teise ehitusala hange hõlamb endas 2,5 kilomeetri pikkuse tee projekteerimist ja ehitamist ning silla rajamist üle Emajõe lammiala. "Ringtee teine ehitusala algab Tartu vangla juurest ja lõppeb Lammi teel."

Rajatav tee tuleb projekteerida ja ehitada vastavalt AS Ramboll Eesti koostatud Tartu idapoolse ringtee eelprojektile.

Hankel kvalifitseerumiseks peab pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive teede ehitus- ja remonditööde tegemise osas kokku olema vähemalt 13 miljonit eurot ning sildade ja viaduktide ehitus- ja remonditööde tegemise osas kokku vähemalt 6,5 miljonit eurot.

Pakkumisi saab hankele esitada kuni 30. maini, pakkumised avatakse samal päeval.

Lill lisas, et lisaks teise ehitusala riigihankele käivad ettevalmistustööd idaringtee esimese ehitusala riigihanke väljakuulutamiseks koostöös maanteeameti Lõuna regiooniga. "Sealhulgas otsitakse optimaalseimat lahendust esimese ehitusala piiridele."

Riigihanke objektiks saab olema maanteeameti poolne läänepoolse ringtee neljanda ehitusala ehitamine ja Tartu linna poolne idaringtee esimese ehitusala projekteerimine ja ehitamine. "Idaringtee esimene ehitusala saab alguse Võru tänava liiklussõlmest."

Lill märkis, et idaringtee ehitatakse välja etapiliselt tulenevalt etappide tehnilistest eripäradest ja arvestades linna eelarvelisi võimalusi projekti rahastamisel.

BNS-i küsimusele, mitu etappi ringtee ehituseks plaanis on, vastas Lill, et konkreetne etappide arv ei ole veel teada aga kõik korraldatavad riigihanked planeeritakse läbi viia avalike rahvusvaheliste riigihangetena.

Ramboll Eesti AS ja Ramboll Finland Oy esitlesid mullu oktoobris idaringtee eelprojekti. Projekti järgi hakkab üle 10 kilomeetrit pikk ümbersõidutee läbima Tartu linna, Ülenurme, Luunja ja Tartu valda, hõlmates üle Emajõe kavandatavat Ringtee silda.

Tartu linna idapoolse ringtee projekteerimist ja ehitamist planeeritakse teostada Ühtekuuluvusfondi vahendite toel.