Siemens andis üle Harku alajaama laienduse


Pressiteade 01.04.2011

30. märtsil andis Siemens Elering OÜ-le üle 330/110 kilovoldise pingega Harku alajaama laienduse, mille käigus tarniti ja paigaldati kaks 330 kilovoldist trafot ning teostati 330 ja 110 kilovoldiste jaotusseadmete laiendus koos 110 kV õhuliini ehitamisega.

Objekti laiendustööde kogumaksumus oli 6,6 miljonit eurot. Lepingu mahtu kuulus kahe kahesaja megavolt-amprise võimsusega 330/110/20 kilovoldise trafo tarnimine. Nimetatud trafod on esimesed seda tüüp trafod Eestis. Projekti suurimaks väljakutseks oli enam kui kahesaja tonnise transpordikaaluga trafode transportimine sadamast Harku alajaama. Enamus ehitus- ja montaažitöödest teostati aastal 2010. Kõik vajalikud projekteerimis- ja seadistustööd teostati Siemensi kohalike spetsialistide poolt, sealhulgas ka keerukamate elektriseadmete monteerimine.

Harku alajaam ehitati Siemensi poolt aastatel 2003-2004 ja esimest korda laiendati seda aastal 2006, samuti Siemens´i poolt. Harku alajaam on Harjumaa ja Tallinna sõlmalajaam, mille kaudu elekter Põhja-Eesti tarbijatele laiali jagatakse. Tehtavad tööd parandavad Tallinna piirkonna elektrienergiaga varustamist. Harku alajaama kaudu toimub rahvusvaheline elektrikaubandus Baltimaade ja Skandinaaviamaade vahel. Lisaks sellele paikneb Harku alajaamas Eesti-Soome merekaabli Estlink konverterjaam, kus vahelduvvool muudetakse alalisvooluks ning maakaabli kaudu merekaablisse suunatakse.