Koolitus: Ehitamine keeluvööndis, sh ehituskeeluvööndis ja looduskaitsealadel

 

13.04.2011 toimub koolitus „Ehitamine keeluvööndis, sh ehituskeeluvööndis ja looduskaitsealadel“, kus käsitletakse detailselt ehitustegevust erinevates kitsendusi põhjustavates vööndites. Lisaks ehituskeeluvööndile ja muudele piiranguvöönditele käsitletakse ka teede ning tehnovõrkude- ja rajatiste kaitsevööndeid. Koolitus käsitleb õiguslikku külge, sh nt mida planeeringutes kajastatust tuleb arvestada, kas on võimalik muuta planeeringus esitatud tingimusi kaitsevööndisse ehitamisel, mida arvestada ehituskeeluvööndisse ehitiste kavandamisel jms. Lektoriks on Tuulikki Laesson.

Koolituse algus on kell 10.00 ja lõpp 15.45. Koolituse pikkuseks on kuus akadeemilist tundi.

13.04.2011 toimuva Keeluvööndis ehitamise koolituse maksumuseks on 70€ (1092,26 krooni), hind koos km-ga 84 eurot (1314,31 krooni) registreerimisel kuni 08.04.2011 (kaasa arvatud) ja registreerimisel alates 09.04.2011 (kaasa arvatud) on koolituspäeval osalemise maksumus 80€ (1251,73 krooni), hind koos käibemaksuga 96€ (1502,07 krooni).

06.04.2011 toimuva Vette ehitamise koolituse maksumuseks on 70€ (1092,26 krooni), hind koos km-ga 84€ (1314,31 krooni). (Vaata täpsemalt eelmisest uudisest!)

Kui osaletakse mõlemal koolitusel (ühest maksjaorganisatsioonist), siis on koolitustel osalemise maksumus kokku 130€ (2033,93 krooni), hind koos käibemaksuga on 156€ (2440,71 krooni).

Vähemalt viiel koolituspäeval osalemise korral on ühe koolituspäeva maksumus 5% madalam. Hind sisaldab materjale, parkimist koolituse ajal Kesklinna parkimistsoonis, hommikukohvi, kohvipausi ja ühist lõunat.

Ülejäänud 2011.aasta koolitused on toodud Punase Puu kodulehel www.punanepuu.ee.
Registreeruda saate aadressil koolitus@punanepuu.ee, telefonil 6461996, 5040972, 5014340 või aadressil www.punanepuu.ee. NB! Kohtade arv on piiratud!

Info telefonil 6461996, 5040972, 5014340 või elektronposti aadressil koolitus@punanepuu.ee.

Kohtumiseni koolitusel!