Vette ehitamist ja planeerimist käsitlev koolitus

 

06.04.2011 toimub vette ehitamist ja planeerimist käsitlev koolitus. Koolitus on mõeldud abistamaks nii omavalitsusi, planeerijaid, keskkonnamõju eksperte, projekteerijaid ja kindlasti vette ehitatavate ehitiste omanikke.

Koolitus keskendub 2010.aastal muutunud regulatsioonile ning käsitleb samuti praktikas esilekerkinud küsimustele nii planeeringute koostamisel kui ka ehitamisega seonduvalt. Nt milline on regulatsioon ujuvkaide paigaldamisel, kas akvatooriumi kaadamiseks on vaja võtta ehitusluba, mida arvestada eraldiseisvate lainemurdjate ehitamisel ja palju muud, mis on esile kerkinud PRIA ja EAS asjakohaste sadamatele mõeldud toetuste käsitlemisel. Lisaks eeltoodule lahatakse kohtupraktikat ning antakse konkreetset nõu, millised standardid ja juhendmaterjalid on kohustuslikud ja millised vaid soovitusliku iseloomuga.

Lektoriteks on TTÜ-s vesiehitiste projekteerimist õpetav õppejõud Toomas Liiv ja jurist Tuulikki Laesson.

Erakorraliselt algab koolitus kell 10.30 ja lõpeb 16.15. Koolituse pikkuseks on kuus akadeemilist tundi.

Nädal hiljem, so 13.04.2011 toimub koolitus „Ehitamine keeluvööndis, sh ehituskeeluvööndis ja looduskaitsealadel“, kus käsitletakse detailselt ehitustegevust erinevates kitsendusi põhjustavates vööndites. Lisaks ehituskeeluvööndile ja muudele piiranguvöönditele käsitletakse ka teede ning tehnovõrkude- ja rajatiste kaitsevööndeid. Koolitus käsitleb õiguslikku külge, sh nt mida planeeringutes kajastatust tuleb arvestada, kas on võimalik muuta planeeringus esitatud tingimusi kaitsevööndisse ehitamisel, mida arvestada ehituskeeluvööndisse ehitiste kavandamisel jms. Lektoriks on Tuulikki Laesson.

Koolituse algus on kell 10.00 ja lõpp 15.45. Koolituse pikkuseks on kuus akadeemilist tundi.

06.04.2011 toimuva Vette ehitamise koolituse maksumuseks on 70€ (1092,26 krooni), hind koos km-ga 84€ (1314,31 krooni).

13.04.2011 toimuva Keeluvööndis ehitamise koolituse maksumuseks on 70€ (1092,26 krooni), hind koos km-ga 84 eurot (1314,31 krooni) registreerimisel kuni 08.04.2011 (kaasa arvatud) ja registreerimisel alates 09.04.2011 (kaasa arvatud) on koolituspäeval osalemise maksumus 80€ (1251,73 krooni), hind koos käibemaksuga 96€ (1502,07 krooni).

Kui osaletakse mõlemal koolitusel (ühest maksjaorganisatsioonist), siis on koolitustel osalemise maksumus kokku 130€ (2033,93 krooni), hind koos käibemaksuga on 156€ (2440,71 krooni).

Vähemalt viiel koolituspäeval osalemise korral on ühe koolituspäeva maksumus 5% madalam. Hind sisaldab materjale, parkimist koolituse ajal Kesklinna parkimistsoonis, hommikukohvi, kohvipausi ja ühist lõunat.

Ülejäänud 2011. aasta koolitused on toodud Punase Puu kodulehel www.punanepuu.ee.

Registreeruda saate aadressil koolitus@punanepuu.ee, telefonil 6461996, 5040972, 5014340 või aadressil www.punanepuu.ee. NB! Kohtade arv on piiratud!

Info telefonil 6461996, 5040972, 5014340 või elektronposti aadressil koolitus@punanepuu.ee.

Kohtumiseni koolitusel!